[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<363738394041424344>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tómy jsta přijala a sě svatéj vieřě naučila. Potom po mnohých časiech ta nevěsta královna jménem Pelagia v duchovný stav vstúpila a pro Jezukrista svú krev prolivši, buohu sě dostala. A ženich, jemužto jmě bylo Dionyzius, v tom městě biskupem učiněn.

A když sě svatý Tóma odtad s pruobostem zdvih, do Indie k královi, jemužto bieše poslán, přišel a tu podlé králova rozkázanie svatý Tóma, jakožto sien měla postavena býti, krásně změřiv, veliké peniezě ot krále na dielo vzal. Zatiem král do jiné vlasti svým sě dvorem na přěbývanie přěstěžil a svatý Tóma všěcky peniezě chudým rozdal a vešken ten čas, což jest král v jiném kraji přěbýval, za dvě létě svatý Tóma slovo božie kážě, veliké mnostvie lidí na křesťanskú vieru obrátil. A potom sě král zasě vrátiv, a jež sien neudělána uzřěv, kázal svatého Tómu i s probostem, jenž jeho byl k tomu přivedl, do žalářě vsaditi, aby potom vyvedúc, živi odrúc užhli.

Zatiem bratr králóv jménem Gad leh umřěl. A kdy jemu drahý hrob děláchu, an čtvrtý den z mrtvých vstal. Jehožto jiní lidé uzřěvše, u velikéj úžěsti, kam kto vida, ujímáše. Tehda on [k]text doplněný editorem králi, bratru svému, přistúpiv, vecě: Bratře milý, tento člověk, jehožtos odřieti a užéci kázal, přietel jest buoží a slúžieť jemu anděli, a ti mě do ráje uvedše, ukázali mi jednu krásnú sien z střiebra a zlata a z drahého kamenie divně udělanú. A když sě počěch téj tak krásnéj sieni diviti, tehda oni řechu: Toť ta sien, jižto jest byl udělal svatý Tóma apoštol bratru tvému. Tehda poprosich, zda by mě tu vrátným učinili a oni mně vecěchu: Bratr tvuoj učinil sě je té

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).