[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<352353354355356357358359360>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vecě: Otče milý, jáť sem tvá krev a jakož sem svój život od tebe přijal, tak jej chci rád dáti, aby ty žív ostal. K tomu otec odpovědě: Synu milý, jáť sem člověk starý, kdež mi jest skuoro s tohoto světa sníti, a tobě, ež si mlád, déle poostati, nemohu já, nebožčík starý, na tvú smrt hlédati. V tom svářě syna polapivše oběsili. Na to každý pomysl, s kakú žalostí otec naplakav sě k svatému Jakubu jide, tam sě svatému Jakubu pomodliv, jemu své žalosti požalovav, zasě sě vrátil. Přišed k tělu, tu ješto visieše syn jeho, počě velikým hlasem volajě plakati. A tomu juž, jakž oběšen byl, šest a třidcěti dní minulo. Tehda syn oběšený promluvi k uotci a řka: Muoj milý tatíčku, neplač, neboť mi nikda tak dobřě nebylo jako nynie. To věz, ež do této hodiny svatý Jakub mě tuto u velikéj nebeskéj rozkoši živa chová. To jeho otec jako v uotrapě v radosti uslyšav, do města běžal, a ež jeho syn žív jest, starostám měsckým pověděl. Tehda oni tam šedše, odtad jeho sňemše, s velikú ctí pryč pustili a jich hospodářě zlého miesto onoho oběsili.

Píše také mistr Hugo řečený od svatého Viktora, ež když jeden pútník šel na pút k svatému Jákobu, diábel v svatého Jákoba tváři jemu sě ukázal a řka: Věz to, cný muži, ež toto život tělestný, hubený a neustavičný jest, proňežto nic lepšieho nenie, než otejmi sobě život ve jmě mé. Tehda pútník, inhed nóž vytrhna, sě zabil. A když na hospodářě, u ňehožto pútník bieše, tu vraždu vložili a jeho samého pro to života zbaviti chtěli, v tu hodinu onen pútník, jenž bieše sobě život odjal, ožil, rozprávějě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).