[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<342343344345346347348349350>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jezukrista uvěřiv, jeho za čtyři léta v svém jednom dvořě tajně choval. Potom kniežata pohanská přěd Vespezianem naň žalováchu. Proňežto Vespezianus list do Ravenny poslal, přikazujě, ktož by proti bohóm na čem shýřil, aby za to dosti učinil, anebo z města vypuzen byl. A k tomu řka: Neslušie nám pomščievati bohóv, ale oni sami, hněvají li sě, nad svými nepřátely mstěte sě. V tu dobu Patricius vida, ano svatý Apolinaris sě modliti modlám nechce, dal ho u moc jednomu rytieřovi, jenž nad jinými rytieři byl a křesťan tajný, ten svatého Apolinarisie počě prositi, aby asa mezi malomocnými načas sě pokryl: Mezi nimižto tebe načas hledati sě nedomyslé, až by hněv pohanský i minul. To pohani vzvěděvše, svatého Apolinarisie postihše, na smrt jeho ubili. Po tom bití sedm dní žív byl, křesťany u vieřě potvrzujě, duši pustil. A to svaté tělo křestěné cně pochovali. Toho svatého Apolinarisie života popsánie u pění své mšě svatý Ambrož potvrzuje a takto o ňem mluví: Ó, přěduostojného divu povýšený biskupe, svatý Apolinařiši, jenžto si s biskupstvie svého duostojenstvím od hospodina apoštolskú moc přijal a v svéj juž těžkéj starosti ustavičnú mocí v rozličných mukách nezamlčal si, ale kázal si jmě našeho boha Jezukrista, proňežtos koronu svatého mučedlnitstvie obdržal věky věkóm. Amen.

O svaté Kristině

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).