[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<344345346347348349350351352>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Beze všeho studu ducholový člověče a mrzký bohu, aj, vidíš, ež ti, ješto mě bili, ustali sú, prosiž na svých boziech, ať jich posílé. V tu dobu otec svázánu řetězi káza v žalář vsaditi. To matka jejie vzvěděvši, na sobě rúcho žaloščěmi rozedřěla, do žalářě běžěvši, přěd svú dcerku na zemi padla a řkúc: Má milá dci Kristina, smiluj sě nade mnú. K niejžto Kristina vecě: Co mě dcerú vzýváš! Zda nevieš, ež jmě mého spasitele jmám? Tehda mátě nic neprospěvši, k svému sě hospodáři vrátila a jemu dceřinu odpověd pověděla. Tehda otec káza ju přěd sě na súd vyvésti. K niejžto vecě: Modl sě našim bohóm. Pakli toho neučiníš, mučena budeš a mú sě dcerú viec nevzývaj. Ona k ňemu vecě: Velikús se mnú milost učinil, jež mne juž nevzýváš diáblovú dcerú, nebo což sě z diábla urodí, diábel jest a ty si otec samého črta. To otec uslyšav, velmi sě rozhněvav, kázal jejie svatý život železnými udicěmi dráti. Tehda svatá Kristina dobrý kus svého těla masa vzemši, v uobličěj otci vrhla a řkúc: Nešlechetný násilníku, jěz maso, ještoť jest od tebe pošlo. Tehdy otec káza ju na kolo položiti a vezpod oheň zanietiec, aby lépe plápolal olejem skropovati. V tu dobu plamen na všě strany sě rozšířiv, pól druhého tisícě lida spálil. To otec vida, jednokrát za to mějieše, by sě kúzedlně bránila, káza ju opět do žalářě vésti. A když by o prvospéch, káza svým panošiem, aby jiej veliký kámen k hrdlu přiviežíc, u moře vrhli. A jakžto učinichu, tak anděli mezi sě ju uchopichu. A v tu dobu Jezus Kristus u velikéj světlosti k niej z nebes sstúpil a tu ju u moři pokrstil a řka: Já tě kirsti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).