[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<339340341342343344345346347>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nebeských hlasiech sě kocháše. V ten čas svatý Maximin po kněží poslal, přěd nimižto přěde všěmi Maria Magdaléna s nábožným pláčem božie tělo z rukú svatého Maximina přijala a tak přěd svým oltářem křížem padši, duši inhed pustila. V ta doba všicknu kněží krásná vuoně zašla a ta až do sedmého dne stála. Tehda to svaté tělo svatý Maximinus se vší ctí, jakž slušalo, připraviv pochoval. A podlé toho těla po svéj smrti své tělo položiti kázal.

Potom po jejie smrti mnoho sě svatých divóv dálo. Byl jeden rytieř, jenž na každé léto, zvláščieho náboženstvie, k svaté Mařie Magdalény hrobu chodieše. A když v jednom boji jej zabichu, přietelé jeho na nosidla vzloživše, plačíce mluviechu takto: Ó, milá Maria Magdaléno, proč si svému sluzě bez zpovědi i pokánie dala sníti? V tu hodinu ten mrtvý rytieř inhed sě vzchopiv, knězě k sobě pozvati kázal a tu sě zpoviedav, božie tělo nábožně přijem, opět inhed umřěl.

Jeden také slepý člověk kázal sě k hrobu svaté Mařie Magdalény zdaleka vésti. A když mu jeho vodič povědě, že juž kostel svaté Mařie Mandalény sě vyskýtá, v tu dobu ten slepý velikým hlasem zavolav, vecě: Ó, přěsvatá Maria Magdaléno, blazě by mně bylo, bych já mohl tvój kostel uzřieti. A jakžto brzo propověděl, tak inhed prozřěl, šed do kostela, jejie sě hrobu pokloniv, pochváliv boha a svatú Maří Magdalénu, domóv sě vesele vrátil.

Život svatého Apolinariusa

Svatý Apolinaris byl svatého Petra apoštola učenník,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).