[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<342343344345346347348349350>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Je[346]číslo strany rukopisuzukrista uvěřiv, jeho za čtyři léta v svém jednom dvořě tajně choval. Potom kniežata pohanská přěd Vespezianem naň žalováchu. Proňežto Vespezianus list do Ravenny poslal, přikazujě, ktož by proti bohóm na čem shýřil[1075]podtrženo, Hankova excerpce, aby za to dosti učinil, anebo z města vypuzen byl. A k tomu řka: Neslušie nám pomščievati bohóv, ale oni sami, hněvají li sě, nad svými nepřátely mstěte sě. V tu dobu Patricius vida, ano svatý Apolinaris sě modliti modlám nechce, dal ho u moc jednomu rytieřovi, jenž nad jinými rytieři byl a křesťan tajný, ten svatého Apolinarisie počě prositi, aby asa mezi malomocnými načas sě pokryl: Mezi nimižto tebe načas hledati sě nedomyslé, až by hněv pohanský i minul. To pohani vzvěděvše, svatého Apolinarisie postihše, na smrt jeho ubili. Po tom bití sedm dní žív byl, křesťany u vieřě potvrzujě, duši pustil. A to svaté tělo křestěné cně pochovali. Toho svatého Apolinarisie života popsánie u pění své mšě svatý Ambrož potvrzuje a takto o ňem mluví: Ó, přěduostojného divu povýšený biskupe, svatý Apolinařiši, jenžto si s biskupstvie svého duostojenstvím od hospodina apoštolskú moc přijal a v svéj juž těžkéj starosti ustavičnú mocí v rozličných mukách nezamlčal si, ale kázal si jmě našeho boha Jezukrista, proňežtos koronu svatého mučedlnitstvie obdržal věky věkóm. Amen.

X
1075podtrženo, Hankova excerpce
1076zapsáno jinou, soudobou (?) rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).