[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<346347348349350351352353354>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Kristina těm hadóm boží mocí na púšči kázala a čarodějníka vzkřiesila. V tu dobu Julian káza jejie prsi a jazyk uřězati. Však pro to svatá Kristina mluvenie neztratila a svuoj jazyk uřězán pochopivši, Julianovi v obličěj udeřivši, jemu oko vyrazila. Tu sě Julian rozhněvav, dvě střěle v srdce v jejie a jednu u bok vstřělil a inhed svatá Kristina duši pustila. To sě dálo od božieho porozenie sedm a osmdesát mezi stoma let za ciesařě Diokleciana.

Život o svatém Jakubovi

Svatý Jakub apoštol po božiem na nebesa vstúpení, když po židovskéj zemi slovo božie kázáše, odtad šel do Hispanie, aby tam vieru křesťanskú vzplodil. Ale tu málo prospěv, ež tu lidie tvrdohlavi biechu, jediné devět jich obrátil, tu jě u vieřě potvrdiv, dva v téj zemi ostavil a sedm s sobú pojem, opět sě do židovské země vrátil. A když tam jda, slovo božie na cěstě kázal, jeden čarodějník jménem Hermogenes s licoměrníky jednoho učenníka svého, Fileta, k svatému Jakubu poslal, aby jeho přěhádajě, jež jeho kázanie falešné jest, lidem ukázal. A když ho tu svatý Jakub pravedlnú řěčí přěmohl a přěd ním divóv mnoho ukázal, odtad sě Filetus k svému mistru čarodějníku vrátil a řka: Svatého Jakuba kázanie jest pravé a divy rozličné boží mocí činí a jáz chci jeho učenník býti a též tobě, Hermogenes, razi. V tu dobu Hermogenes rozhněval

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).