[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<339340341342343344345346347>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ne[343]číslo strany rukopisubeských hlasiech sě kocháše. V ten čas svatý Maximin po kněží poslal, přěd nimižto přěde všěmi Maria Magdaléna s nábožným pláčem božie tělo z rukú svatého Maximina přijala a tak přěd svým oltářem křížem padši, duši inhed pustila. V ta doba všicknu kněží krásná vuoně zašla a ta až do sedmého dne stála. Tehda to svaté tělo svatý Maximinus se vší ctí, jakž slušalo, připraviv pochoval. A podlé toho těla po svéj smrti své tělo položiti kázal.

Potom po jejie smrti mnoho sě svatých divóv dálo. Byl jeden rytieř, jenž na každé léto, zvláščieho náboženstvie, k svaté Mařie Magdalény hrobu chodieše. A když v jednom boji jej zabichu, přietelé jeho na nosidla vzloživše, plačíce mluviechu takto: Ó, milá Maria Magdaléno, proč si svému sluzě bez zpovědi i pokánie dala sníti? V tu hodinu ten mrtvý rytieř inhed sě vzchopiv, knězě k sobě pozvati kázal a tu sě zpoviedav, božie tělo nábožně přijem, opět inhed umřěl.

Jeden také slepý člověk kázal sě k hrobu svaté Mařie Magdalény zdaleka vésti. A když mu jeho vodič[1070]vodič: wodyucz[1071] podtrženo, Hankova excerpce povědě, že juž kostel svaté Mařie Mandalény sě vyskýtá, v tu dobu ten slepý velikým hlasem zavolav, vecě: Ó, přěsvatá Maria Magdaléno, blazě by mně bylo, bych já mohl tvój kostel uzřieti. A jakžto brzo propověděl, tak inhed prozřěl, šed do kostela, jejie sě hrobu pokloniv, pochváliv boha a svatú Maří Magdalénu, domóv sě vesele vrátil.

Život svatého Apolinariusa[1072]zapsáno jinou, soudobou (?) rukou

Svatý Apolinaris byl svatého Petra apoštola učen[344]číslo strany rukopisuník,

X
1070vodič: wodyucz
1071 podtrženo, Hankova excerpce
1072zapsáno jinou, soudobou (?) rukou
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).