[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<329330331332333334335336337>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vešken svuoj statek chudým rozdavše, mnoho dobrého činiece, bohu snažně slúžiece, své životy u bozě skonali a jemu sě dostali, s nímž kralují na věky. Ti sú byli ten čas po božiem narození po stu a po pěti a šestidcát letech.

Život svaté Marty, hospodyni Krista pána

Svatá Maria Mandaléna od svého hradu, jemužto Magdalum řekli, Mandaléna slula, vysokého rodu byla, od velikých králóv pošla. Jejie otci řekli Sirus a mateři Eukaria. S bratrem s svým vlastním, s svatým Lazařem a s svatú Martú, vlastní sestrú, na tři čiesti své sbožie rozdělili byli. Maria Mandaléna Magdalum hrad, od ňehožto Magdaléna slula, a svatý Lazař jednu čiest Jerusalemě města a svatá Marta Betaní diržiechu. A když sě Maria Mandaléna nad svú duší zapomněvši, v rozpuščenú rozkoš světa bujně sě davši, na svú sestru Martu ani na svého bratra Lazařě počě tbáti, ale což diáblu a jejie tělesenství líbo bieše, činieše bez studu. V ta doba Lazař, bratr jejie, rytieřský stav cně vedieše a Marta jakžto múdrá ten truoj otdiel hospodářky obmýšlejíc opravováše. Rytieřóm i služebníkóm svým všicku potřěbu dávajíc a zatiem také svým statkem ščedřě chudé pro buoh dařieše. Potom po božiem na nebesa vstúpení vše své sbožie prodavše, přěd apoštoly v jich moc peniezě položili, aby z nich, což chtiec, pro buoh učinili. A když Maria Mandaléna tak sě zěvně v sboží, v krásě i v tohoto světa veselí rozličně kocháše, pro svú přielišnú, bujnú drzost juž své jmě ztrativši, ne Maria Mandaléna, ale Hřiešnicě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).