[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<246247248249250251252253254>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

byl.

A po malých dnech svatá Elena jeho poslala prosiec, aby svaté hřěbíky nalezl. Jakžto jest učinil, na to miesto šed, buohu sě pomodlil, ty svaté hřěbíky nalezl, svatéj Eleně dal. A potom po mnohých časiech Julianus ciesař, svaté viery protivník, zamyslil po všěch vlastech znamenie svatého křížě zahladiti. A jež svatý Qviriacus svatý kříž byl nalezl, z toho naň Julianus lítějí byl. Proněžto jeho jieti kázav, dlúho tříznil, aby sě pohanským modlám modlil. A když tomu nikakž svatý Qviriacus nepovolil, kázal jemu pravú ruku utieti a řka: Ta ruka jest mnoho psala proti těm, ješto sě našim buohóm modlé. Jemužto svatý Qviriacus vecě: Nemilostivý pse, dobřěs mi učinil, ežs mě té ruky zbavil. Neb prvé, než jsem v Jezukrista věřil, ta hřiešná ruka mnoho jest listóv psala proti těm, ješto v svatéj křesťanskéj vieřě stojie. A protož dobřě sě stalo, ežs mne nad ní pomstil. Tehda Julianus, kteréž najvěcšie muky mohl vymysliti, tiem kázal svatého Qviriaka mučiti a naposledy jeho prsi prokláti ostrým mečem kázal. A tu skončal a buohu sě dostal.

Vypravuje sě pašijě ot svatého Jana v uoleji

Svatého Jana evanjelisty v uoleji vařenie dnešní den svatá cierkev pamatuje. O tom sě tak píše, ež když svatý Jan v téj vlasti, ješto Efezus slóve, slovo buožie kázáše, kázal jeho súdcě té vlasti jmúc, k modlám pohanským bezděčiti. A když jim svatý Jan nechtěl povoliti, poslali list k ciesařovi Domicianovi. Na němžto listě ohyzdně svatého Jana svatokrádcem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).