[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<248249250251252253254255256>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jemu buoh daj zdrávu býti řekli. A to jest proto bylo, jež ten čas lidé kšiec neb zievajíc, náhlú smrtí mřěli. A protož i dnes ten obyčěj, ktož kší, tomu lidé buoh daj zdrávu býti řiekají, a ta šelma tak jest přěstala. O tom píše u popsání života svatého Řehoř.

Druhé po křížích choditi ustaveno jest po tři dni přěd buožím vstúpením. A to jest proto ustaveno, ež pro lidské hřiechy v tom městě u Vlašiech, ješto Vienna slóve, buoh veliké zázraky na lidi byl v jeden čas přěpustil, jež tak sě země třásla, ež kostely a domové sě bořili. A jeden čas na Veliku noc oheň z nebes přišed, královu sien sžehl a vlcie a jiná zvěř v nedojiepie do města běhajíc, lidi dáviechu. To vida svatý Mamertinus, jež buoh pro lidské hřiechy zřějmě zázraky přěpúščie, buoží mocí lidem přikázal, aby sě postili a svaté vzývajíc s kříži chodili, buoha prosiec, aby ráčil sě smilovati. A to je proto po všem světu svatá cierkev potvrdila, aby ten čas s kříži chodili a netoliko pro ty zázraky, ale i za jiné věci buoha prosili. Najprvé za mír, za pokoj, neb kniežata tehdy rádi válejí. A druhé, aby novo vzrostlé obilé na poli od zlé búřě buoh ostřiehl. A třetie proto, ež sě hod ducha svatého přibližije, aby sě každý tak dóstojně připravil, až by ducha svatého nábožně v své srdce přijal. A čtvrté proto, ež byl Ježíš slíbil a řka: Proste a bude vám dáno. Proněžto ti třie dnové slovú Prositedlní dnové. To také slušie věděti, ež svatá cierkev proto ten obyčěj drží, ež těch dní korúhve nosiec, po křížích

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).