[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<226227228229230231232233234>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jednomu svatému knězi jeden nádobný mládenec a řka: Vězte to, ež svatý Jiří jest této vojsky vódcě. Protož něco svatých jeho kostí s sebú vezmúce, a onť s vámi rád ostane. A když křesťané jeruzalémské město oblehše, počěchu silně dobývati a pohani velmi sě ostražitě brániti tak, ež nikte nesměl po řebří na měsckú zed vstúpiti, tehda svatý Jiří zjěvil sě v uodění bielé barvy povlečenu, črveným křížem znamenán, ponúkaje křesťanóm, aby za ním bezpečně po řebří lezli. Jehožto oni uposlúchavše, města jsú dobyli a všěcky jsú pohany zbili.

Život svatého Marka, dóstojného knězě, sě čte

Svatý Marek euvanjelista svatý křest ot svatého Petra apoštola přijal. A když svatý Petr apoštol v Římě božie slovo kázáše, křestěné svatého Marka, k němu přistúpivše, poprosili, aby na věčnú pamět křesťanóm svaté čtenie poslal. Tehda svatý Marek, jakž byl ot svatého Petra slýchal, tak jistým pořádem svaté čtenie popsav, svatému Petru ukázal. A to svatý Petr snažně ohledav, tomu svědečstvie dal, ež jest všeckno svatý Marek podlé všie spravedlnosti svaté čtenie právě popsal. Zatiem vida svatý Petr, ano svatý Marek statečně viery svaté brání, jeho do Aquilejě poslal. A tu slovo buožie kážě, veliké množstvie lidu na vieru obrátil. A tu také jako i v Římě svaté čtenie napsav, křesťanóm ostavil až do dnešnieho dne. Potom svatý Marek jednoho aquilejského měščenína, jemužto jmě bylo Ermakoras, na vieru

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).