[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<214215216217218219220221222>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poskvrněn bude i povětřie sě ot mých těžkých hřiechóv rozpravenie zakalí. A když jie svatý opat, aby jednokrát pověděla, nezbavil, tehda ona rozprávěti počě a řkúc: Otče svatý, jsem rodem z Éjipta. A když jsem byla dvadcěti let vstář, vstavši běžala jsem do té vlasti, ješto Hirkania slóve, a tu jsem sedmnádcět let beze všeho studu bydléc, hřiešný živuot vedla tak, jež jsem nic na svú duši netbala. Zatiem když jedni pútníci do Jeruzaléma, aby sě tu svatému kříži poklonili, ploviechu, poprosich přievozníkuov, aby mě s sebú vzěli. A když jsmy do Jeruzaléma přišli, chtěla jsem s jinými sbožnými do kostela jíti a tu sě svatému kříži pokloniti. Ke dveřóm přišedši, nikakž jsem vníti nemohla. A když jsem sě ke dveřóm přiblížila, vždy jsem sě podál ote dřví nalezla. Tehda tu stojiec jsem pomyslila, ež mi sě to děje pro mé těžké hřiechy. Tu inhed počěch hořkými slzami plačíc, pěstma své prsi nemilostivě bíti. A zatiem vezřěvši, uzřěch obraz svaté královny stojiec i počěch jejie svaté milosti plačíc prositi, aby mi ráčila na svém milém synu mých těžkých hřiechuov odpuščenie obdržěti. A to jiej slíbich, abych sě všěmi činy do mého skončenie od světa vzdálila a viec v čistotě bydléc, buohu slúžila. A když tu modlitvu dospěch, s strachem ke dveřóm kostelným přistúpivši, beze všie přiekazy do kostela vnidech a tu přěd svatý kříž přistúpivši, jakž jsem svú poklonu učinila. Zatiem kakýs člověk přistúpiv, dal mi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).