[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<213214215216217218219220221>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[217]číslo strany rukopisuzazřěla, inhed sě na běh oddala[yn]oddala] odala. A svatý Zozimas to uzřěv, snažně sě po niej běžěti oddal. To ona uzřěvši, od něho běžiec, k němu vecě: Buoží muži, Zozima, proč po mně běžíš! Nejměj mně za zlé, nesmějiť sě k tobě obrátiti, nebť jsem žena nahá, ale vrz mi svuoj plášč, ať sě odějíc, bez studu s tebú pomluvi. Tehda svatý opat uslyšav, ana jeho jmenuje, velmi sě podiviv, svuoj ji plášč vrhl. A inhed na zemi padna, jie pokorně poprosil, aby jemu své požehnánie ráčila dáti. K němužto ona vecě: To na tě slušie, otče svatý, jenž jsi v kněžském dóstojenství, aby mně své požehnánie dal. To opat uslyšav, jež ona i jmě i kněžstvie jeho vie, viece sě počal diviti a vždy nastáti[614]Hankova excerpce, podtrženo modře, aby jemu požehnánie dala. Tehda ona miesto požehnánie promluvila a řkúc: Buď požehnán všemohúcí buoh, našich duší vykupitel. A to řekši, počě sě buohu spenši rucě modliti. A v tu hodinu svatý opat vezřěv, uzřěl, ana loket nad zemí zdvižena, u povětří stojí, počal sě domnievati, by byl někaký duch bludný. A jeho oblúditi chtě, učinil lestně, jako by sě buohu modlil. K němuž ona vecě: Hospodin to rač otpustiti, jež mě, hřiešnú ženu, zlým duchem mníš. V tu dobu jiej svatý Zozimas vecě: Buohem svatým tě zaklínaji, aby mi pověděla, kakého jsi stavu žena. K němužto ona vecě: Odpusť mi to, otče svatý, budu li já tobě o svém stavu rozprávěti, jako zlého hada sě užasna[yo]užasna] uſſaſna[615]in margine Hankova poznámka „uzaſna, ſſ = z antiq.“, ote mne utečeš. A ot mé hřiešné řěči tvój svatý sluch

X
ynoddala] odala
youžasna] uſſaſna
614Hankova excerpce, podtrženo modře
615in margine Hankova poznámka „uzaſna, ſſ = z antiq.“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).