[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<138139140141142143144145146>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jméno bylo Eufrodozia. A ta devět dcer nepoctivých jmějieše, zda by kterým činem mohly ji na pohanskú vieru přěmluviti. A když jie počěchu, mnoho dobrého slibujíc a rozličně hroziec, namlúvati, jimžto svatá Háta otpověděvši, vecě: Má mysl jest u mém milém Jezukristu potvrzena a vašě slova jako vietr jsú a mne s mého ustavičenstvie pohnúti nemohú. To řekši svatá Háta, za obyčěj plakáše, žádajíc pro Jezukrista svú krev proliti.

A zatiem ta zlá Eufrodizia uzřěvši, ež jie nemóže přěmluviti, Quincianovi súdci pověděla a řkúc: Snadnějie by tvrdý kámen obměkčil, něž tuto dievku od křesťanské viery obrátil. To Quincianus uslyšav, kázav ji přěd sě přivésti, otázal jie a řka: Kakého jsi stavu, dievko? Jemužto ona otpovědě a řkúc: Znamenitého jsem rodu, jakžto mój národ svědčí. K niejžto Quincianus vecě: Když jsi tak znamenitého rodu, proč sě tak sprostně jako porobenú dievkú ukazuješ? K tomu ona vecě: Jež jsem služebnicě Jezukristova, proto sě porobenú služebnicí ukazuji. K niejžto Quincianus vecě: Vol sobě, které chceš, anebo sě našim buohóm modl, anebo mnoho nad sebú trýzni trpěti musíš. K němužto svatá Háta vecě: Buď takež žena tvá jako jest byla Venus, bohyni tvá, a ty buď takež jako tvuoj buoh Jupiter! Z toho sě Quincianus rozhněvav, kázal ji po líci bíti a řka: Neslušie tobě proti súdci protivné řěči mluviti. K tomu svatá Háta vecě: Divné mi jest do tebe, ež, jsa muž smyslný, k téjs

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).