[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<140141142143144145146147148>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vynde k niej jeden nádobný kmet, přěd nímžto jiden pacholík světlo a rozličné lékařsvie nesieše. V tu dobu jiej ten kmet vecě: Kakž koli tento zabylý súdcě trpkými mukami ztrýznil, všakž ty jeho svým spravedlným otpoviedaním viece mučila. A tvé veliké u prsech mučenie obrátí sě jemu v hořké otplacenie. A protož stál jsem při tom, ještos mučena, a viděl jsem, ež muožeš ješče uzdravena býti, proto jsem k tobě přišel. K němužto svatá Háta vecě: Já jsem nikda na tělesné lékařstvie netbala. K niejžto ten kmet vecě: Nestyď sě mne, dci milá, neboť jsem křesťan, nejmáš sě mne správně styděti. K tomu ona vecě: A čeho bych sě jměla styděti, a tys tak počestný kmet a já jsem tak nemilostivě zbita i zedrána, až na mě hrozno jest hlédati. Ale tobě, milý otče, děkuji, ježs mne ráčil navščieviti. K niejž on vecě: A proč mi nepřěpustíš, abych tě uléčil? K tomu ona vecě: Nebo jmám mého milého Jezukrista, jenžto jediným slovem, kohož chce, uzdraviti móže. A protož ráčí li, mě ten uzdraví. Tomu slovu sě ten kmet počestný ulyzna, vecě: A já jsem apoštol Jezukristóv a on mě k tobě poslal, abych to dal věděti, jež ve jmě jeho jsi uzdravena. A to řek apoštol, inhed zmisal. V tu hodinu svatá Háta inhed na zemi padši, buohu z toho poděkovavši, nalezla sě na tom miestě na všem životě i na prsech tak cělú i zdravú, jako kdy dřieve byla. A když jejie strážě, jižto jie střěžiechu, velikú světlost uzřěly, velmi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).