[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<133134135136137138139140141>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ohlédal! A kto to vie, kdy příde, kdy li sě narodí a budu li já dotad živ, aby jeho muoji oči ohlédale! A to tak mysle, ducha svatého vzdešením do chrámu šel a tu vezřěv, uzřěl, ano Josef a Maria, buožie matka, děťátko nesú, aby jeho podlé ustavenie starého práva buohu obětovali. Tehda ten kmet, svatý Simeon, to svaté dietě na svuoji rucě vzem, buohu jeho obětoval. A jež již své dávné žádosti naplněnie uzřěv, inhed řekl: Aj, již teď, milý hospodine, sluhu svého podlé tvého slova necháš u pokoji, neb jsta již viděle oči moji to, ješto jsem dávno žádal.

Život svatého Blažějě papežě a mučedlníka tuto sě čte

Svatý Blažěj biskup byl jest za tohoto ciesařě, jemužto řekli Dioclecianus a byl jest veliký nepřietel křesťanské viery. Proněžto svatý Blažěj vida velikú nemilost na křesťany, vzdvich sě ode všeho, na púšč šel a tu snažně buohu slúžě bydlil. Pro jehožto velikú svatost buožím divem ptáci jemu pokrm nosiechu a zvieřata nic sě nebuojiec k němu pitomě přichodiechu, a od něho neodešla, jeliž na ně rucě položě, jim své požehnánie dal, toliž pryč jdiechu. Pakli sě které zvieřě roznemohlo, jakž brzo k němu přišlo, tak inhed uzdraveno bylo. A když jeden čas téj vlasti súdcě své lidi na lov vypravil a oni vyjevše, nic uloviti nemohli, náhodú v tu púšč, v niejžto svatý Blažěj přěbýváše, všedše, veliké množstvie zvieřat přěd svatým Blažějem nalezli, jichžto nikakž uloviti nemohše. Tomu sě podivivše, svému starostě věděti dali. Jenžto inhed viece rytieřóv poslav, svatého Blažějě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).