[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<132133134135136137138139140>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jest malý a kak jest přěveliký, matko buožie, jehožtos porodila. Malý v tělesenství, veliký v svém veleslavenství. Ó, kto jest ten, jenž by nám mohl tvého srdcě u buozě na věky chovaná tajenstvie vypraviti, neb si to své nebeské dietě na svú rukú držiec, jeho pravého buoha znajíc, jemu jsi sě nábožným srdcem klaněla. A s druhé strany v jeho u přěmilém dětinství sě kochajíci, jeho jsi svatá usta cělovala. Ó, přědivné přihlédanie, nese dievka svatá na svú rukú to dietě, ješto svú všemohúcí mocí veš svět nese. V tom všěch svatých starých prorokuov proročstvie sě jest naplnilo. Radujte sě, všěcky děvicě, neb čistá dievka Maria syna buožieho porodila. Radujte sě, všěcky vduovy, neb to svaté dietě Ježíšě uzřěvši svatá Anna, inhed poznala. Radujte sě, všěcky manželky, neb svatá Alžběta, manželka, o Jezukristu jest prorokovala. Radujte sě, všěcky dietky, neb buoh otec svého syna v dětinnéj postavě všemu světu na utěšenie jest ukázal. Raduj sě veš svět, neb všemohúcí buoh, co jest byl skrzě svaté proroky dávno světu slíbil, to jest již pro ny, hřiešné, na svět přišed, naplnil. Jehožto na svět přijitie zvlášče mezi všěmi jinými jeden otec svatý jménem Simeon vším srdcem žádáše. Jakžto píše svatý Lukáš ve čtení, jemužto bylo skrzě ducha svatého otpověděno, ež neumře, jeliž uzří to nebeské dietě. Proněžto ten svatý kmet bez přěstánie vzdychajě, v svých modlitvách takto řiekáše: Kda to bude, bych já, nebožčík starý, svýma očima

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).