[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<133134135136137138139140141>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[137]číslo strany rukopisuohlédal! A kto to vie, kdy příde, kdy li sě narodí a budu li já dotad živ, aby jeho muoji oči ohlédale! A to tak mysle, ducha svatého vzdešením do chrámu šel a tu vezřěv, uzřěl, ano Josef a Maria, buožie matka, děťátko nesú, aby jeho podlé ustavenie starého práva buohu obětovali. Tehda ten kmet, svatý Simeon, to svaté dietě na svuoji rucě vzem, buohu jeho obětoval. A jež již své dávné žádosti naplněnie uzřěv, inhed řekl: Aj, již teď, milý hospodine, sluhu svého podlé tvého slova necháš u pokoji, neb jsta již viděle oči moji to, ješto jsem dávno žádal.

Život svatého Blažějě papežě a mučedlníka tuto sě čte[426]in margine mladší rukou: Svatý Blažej

Svatý Blažěj biskup byl jest za tohoto ciesařě, jemužto řekli Dioclecianus a byl jest veliký nepřietel křesťanské[kr]křesťanské] krzieſtyanſke viery. Proněžto svatý Blažěj vida velikú nemilost na křesťany[ks]křesťany] krzieſtyany, vzdvich sě ode všeho, na púšč šel a tu snažně buohu slúžě bydlil. Pro jehožto velikú svatost buožím divem ptáci jemu pokrm nosiechu a zvieřata nic sě nebuojiec k němu pitomě přichodiechu, a od něho neodešla, jeliž na ně rucě položě, jim své požehnánie dal, toliž pryč jdiechu. Pakli sě které zvieřě roznemohlo, jakž brzo k němu přišlo, tak inhed uzdraveno bylo. A když jeden čas téj vlasti súdcě své lidi na lov vypravil a oni vyjevše, nic uloviti nemohli, náhodú v tu púšč, v niejžto svatý Blažěj přěbýváše, všedše, veliké množstvie zvieřat přěd svatým Blažějem nalezli, jichžto nikakž uloviti nemohše. Tomu sě podivivše, svému starostě věděti dali. Jenžto inhed viece rytieřóv poslav, svatého Blažějě

X
krkřesťanské] krzieſtyanſke
kskřesťany] krzieſtyany
426in margine mladší rukou: Svatý Blažej
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).