[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<129130131132133134135136137>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nezazřěl. Tehda buožím divem uslyšal jeden hlas pod zemí volajíc a řkúc: Protos toho křížě nezazřěl, neb já pohan jsa tuto jsem někda pochován a nejsem duostojen, by nade mnú znamenie svatého křížě stálo. To uslyšav svatý Patricius, kázal odtad ten kříž na jiné miesto přěnésti. A potom svatý Patricius svatý živuot veda, buohu sě dostal.

Život svatého Ignacie, biskupa milostivého

Svatý Ignacius byl svatého Jana evanjelisty učenník a potom biskup v tom městě, ješto Antiochia slóve. Poslal byl list jednoho času matcě boží v tato slova a řka: Kristonoši, Mariji Ignacius, jejie sluha, vzkazuje, jež jeho jako svého sluhu a tvého svatého Jana učenníka jměla správně posíliti a utěšiti. O tvém Ježíši mnoho jsem divných věcí uslyšav, sě velmi podivil. A protož, jež to jistě vědě, ež jsi s ním jako milá matka svým synem ochotně přěbývala a jeho tajnějšie všěcky věci věděla, žádaji od tvé milosti lépe sě ujistiti o tom, co jsem slyšal. Jemuž toto jest také matka buožie listem odevzkázala, v tato slova řkúc: Ignáciovi, učenníku milému, pokorná služebnicě Jezukristova, což o Jezukristovi ot mého Jana uslyšal, všeť jest pravda. A v to věřiec a toho sě drž a v křesťanskéj sě vieřě potvrď. Přijdu k tobě skoro s mým Janem, tebe v těch, jižto s tebú jsú, navčievi. Drž sě tvrdě u vieřě a neodrážěj sě ani sě žásaj ižádného protivenstvie světa tohoto, ale raduj sě duch tvuoj u buozě, spasiteli tvém.

Potom těch časuov kázal svatého Ignacie jmúc ciesař Trojan, přěd sě přivésti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).