[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[2r]číslo strany rukopisu {aj[44]}přípisek soudobého korektora, anjel boží zjevil sě Josefovi začátek komentované pasážev spáních {ve spání}přípisek soudobého korektora, řka: „Vstaň a vezmi dietě a matku jeho a utec do Ejipta a buď tam, až[45]korektor připisuje nad řádkem „-ť“ {i[46]}přípisek soudobého korektora poviem tobě, neboť[47]„-ť“ přeškrtnuto budúcie věc jest, ať by Erodes hledal dietěte začátek komentované pasážek zahubeníkonec pasáže s variantním překladem k zatracenívariantní překlad jeho.“ Mt2,14 začátek komentované pasážeKterýžtokonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vstav, začátek komentované pasáževza děťátko ikonec pasáže s variantním překladem vzal dietě avariantní překlad matku jeho v noci začátek komentované pasážei odjidekonec pasáže s variantním překladem a ustúpil[48]při okraji připsána verze „i ustúpi“variantní překlad do Ejipta Mt2,15 začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad bieše[k]bieše] bieſſie tam až do smrti začátek komentované pasážeErodovykonec pasáže s variantním překladem Erodesavariantní překlad, aby sě naplnilo, což začátek komentované pasážepověděnokonec pasáže s variantním překladem řčenovariantní překlad jest od[49]korektor připisuje nad řádkem „-t“ pána (Osseecizojazyčný text XII)[50]viz Os 11,1 skrzě proroka řkúcého: Z Ejipta sem povolal syna mého. Mt2,16 Tehdy Erodes vida, že jest oklamán od[51]korektor připisuje nad řádkem „-t“ mudrcóv, začátek komentované pasážerozhněval sě jest[52]škrtnutokonec pasáže s variantním překladem rozhněva sěvariantní překlad velmě. A poslav, začátek komentované pasážezbikonec pasáže s variantním překladem zhubi[53]připsáno nad řádkem, při okraji překlad „zahubi“variantní překlad všecky začátek komentované pasážedietkykonec pasáže s variantním překladem dětivariantní překlad, jenž biechu v Betlémě začátek komentované pasážeakonec pasáže s variantním překladem ivariantní překlad ve všech začátek komentované pasážekrajináchkonec pasáže s variantním překladem končináchvariantní překlad jeho, od[54]korektorem připsáno nad řádkem „ot“ dvú létú a dolóv vedlé času, jehož sě bieše začátek komentované pasáževzeptalkonec pasáže s variantním překladem zeptal[55]„v-“ korektorem přeškrtnutovariantní překlad začátek komentované pasážena mudrcíchkonec pasáže s variantním překladem ot mudrcóvvariantní překlad. Mt2,17 Tehdy sě jest[56]„jest“ škrtnuto naplnilo to, což[57]korektor v úseku „sě…což“ naznačuje změnu slovosledu začátek komentované pasážepověděnokonec pasáže s variantním překladem řčenovariantní překlad jest skrzě Jeremiáše proroka řkúcého: Mt2,18 (XXXI)[58]viz Jr 31,15 Hlas na výsosti začátek komentované pasážeslyšánkonec pasáže s variantním překladem slyšienvariantní překlad jest, pláč a kvielenie mnohé, Ráchel plačíc synóv svých, i nechtěla sě utěšiti, začátek komentované pasáženeb jich neniekonec pasáže s variantním překladem nebo nejsúvariantní překlad. Mt2,19 A když umřě začátek komentované pasážeumřě {umřěl[59]}přípisek soudobého korektora Erodes[60]při okraji latinský přípisek „defuncto Herode“, aj začátek komentované pasážeanjelkonec pasáže s variantním překladem andělvariantní překlad boží ukázal sě začátek komentované pasážev spáníchkonec pasáže s variantním překladem ve spanívariantní překlad Jozefovi začátek komentované pasážev Ejiptěkonec pasáže s variantním překladem v Ejiptuvariantní překlad Mt2,20 řka: „Vstaň

X
kbieše] bieſſie
44připsáno při okraji
45korektor připisuje nad řádkem „-ť“
46připsáno nad řádkem
47„-ť“ přeškrtnuto
48při okraji připsána verze „i ustúpi“
49korektor připisuje nad řádkem „-t“
50viz Os 11,1
51korektor připisuje nad řádkem „-t“
52škrtnuto
53připsáno nad řádkem, při okraji překlad „zahubi“
54korektorem připsáno nad řádkem „ot“
55„v-“ korektorem přeškrtnuto
56„jest“ škrtnuto
57korektor v úseku „sě…což“ naznačuje změnu slovosledu
58viz Jr 31,15
59-l dopsáno korektorem
60při okraji latinský přípisek „defuncto Herode“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).