Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jakožto zaklínanie a lotrovské strojenie, a ktož radú navodí jiné k zlým skutkuom.

A ti čtyřie obyčejové bývají neb stávají se sedmi obyčeji: prvnie příčina jako přibití, kteréž se děje od mistra neb od rodiče, bez pomsty, neb se děje dle opravy a ne dle křivdy. Bývají však mstěni, ač by kto z hněvu od cizieho bit byl. Osoba dvoje zřenie má, t. toho, jenž činil, a toho, jenž jest trpěl, nebo jinak mstěna bývají prohřešenie jednostajná, když synové nebo děti proti rodičóm prohřešie, než proti ciziemu, proti mistru, proti pánu, a při takových věcech hleděno má býti k věku a k rozumu. Miesto, jakožto při zlodějstvu a svatokradení, za něž bývá úhlavnie tresktánie i menšie muky. Čas, ten dělí zloděje dennieho a nočnieho. Jakost, když skutek těžší a lehčejší jest, jakož se dělé krádežové noční od denních. Kakost dělí zloděje od toho, jenž hovada kradeného, ktož by jednoho vepře zajal, jako zloděj skrúcen bude, a ktož stádo, jakožto ten, jenž dobytek krade. Příhoda zřenie má k skutku, ačkoli právo nemstí méně nad tiem, jenž proto, aby zabil člověka, vystřelí, nežli nad tiem, jenž by zabil. A protož mezi Řeky nešťastné příhody mstěny bývaly dobrovolní púští.

Dědic neponese nepravosti otce

Opět padne li kto u vinu neb v pomstu a umře, tať nejde na dědice, nebo pomsta ustavena jest pro polepšenie lidské, kterážto když ten umře, na kohož jest uložena, tu se koná. Přiházie se také, že tíž skutkové v některých krajinách neb zemiech tieže a lehčejie mstěni bývají, jakožto v Africe paličové osenie a v Miešni a kdež takový mají falešní mincéři.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).