Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zdá se býti míru rušitel, nebť jest podobné pravdě, že by se to stalo rozkázaniem jeho. Avšak jestliže pacholci řečených pánuov v času pokoje bez přítomnosti a rozkázaní jich ranili by se vespolek, nemáť odsúzeno býti míru rušenie.

Opět ktož by služebníka druhého v čas uloženého pokoje ranil, výpověd pokoje rušil by, tehda proto, že jsú mír zrušili, máť sťat býti. A tak tiem raněnému a rychtáři dosti se jest stalo. A statek po něm pozuostalý jeho dědicuom buď ostaven.

Ktož ruší slovy pokoj

Za pokutu pro rušenie pokoje slovy mrzkými neb pohruožkami aneb řečí nepočestnú, by pak i lehká byla, když toliko slyšeni jsú protivná, pět funtuov má býti dáno, z nichž se rychtáři dostanú dvě česti a městu třetie, a ta pokuta vyňata jest z starých práv, t. ciesařských, kdežto pro najvětšie zavinění slov, jakož jest rúhanie neb křivé svědectvie, za vykúpenie jazyka klade se pět funtóv.

Ktož pokoj přeruší a zapří

Človek zapieraje rušení pokoje má se s poctivými muži na kříži sám třetí očistiti.

O přerušení pokoje řečí neb skutky

Ač by kto směl pokoj rušiti od rychtáře uložený řečí nebo skutky a usvědčen by byl poctivými muži neb jedniem přísežným, odsouzenie hlavnie podstúpí. Zruší li jej slovy nepočestnými, penězi buď trestán, t. dá rychtáři 60 šilink a každému přísežnému 30ti, a ti mají krátcí býti. A túž pokutu podstúpí, ktožkoli spoluměštěnína svého slovy hanlivými rozhněval by, a k tomu má jemu dosti učiniti, a dva šilinky rychtáři pokuty dá.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).