Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět bude li pastucha obžalován, že hovada do vsi nevehnal, svú přísahú se očistí, avšak vžene li hovado a ono domóv nevejde, a pán toho hovada, vezma s sebú dva muže počestná, šel by k pastýři, a z hovada ztraceného jej by obvinil, tehda pastýř, očisty nechaje, hovado zaplatí. Opět die li pastýř, že hovado předeň nenie vyhnáno, pán hovada se dvěma muži ctnýma, jenž jsú viděli, že bylo předeň hnáno, lépe dovede, nežli by pastucha svú nevinu mohl okázati.

Obyčej však všech vsí v předepsaných všech věcech má za právo držán býti. Opět ve všech jiných potřebnostech veských, cožkoli vladař sedlský, jelikožto k veským polním a lesním užitkuom vsi, s radú větčieho dielu té obce ustaví a zřiedí, to menší strana obce držeti za pevné bude a nemóž tomu odepřieti.

Bylo li by hovado kam posláno

na pastvu, a tam umřelo by neb zhubenělo neb ukradeno bylo, ten jeho platiti nebude, k němuž jest bylo posláno, ač však škoda taková tomu hovadu nepřišla jest netbanlivostí jeho. Pakli zlodějně mezi jinými neb z jiných hovad bude ukradeno, zaplatíť je. Pakli by šelmú umřelo, tehda ukáže kuoži, svoboden bude.

Pakli ho pójčil druhému

bez otpuštěnie pána, jehož jest, a tam by umřelo neb pohoršilo se neb jiným obyčejem ztraceno bylo, zaplatíť je.

Kapituly o pokoji

O pokoji stranám uloženém vuobec

Jestliže by za času uloženého pokoje strana proti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).