Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

o pokutách některakých pří v listy neb obdařenie královské městu doúfajíce nechtiechu odpoviedati, a on vedlé jiných listuov královských pravieše, že by měl právo k těm pokutám, a oboje strana týmiž listy, jimižto svój úmysl usilováše dovésti, přišla bieše před soudce, tehda přísežní soudu vidúce a slyšiece listy a duovod strany obojí tak i onak, odpověděli sú, že na ně jakožto na poddané a nižší výklad listuov královských nepřísluší, nebo komuž přísluší práva skládati, tomuť slušie i právu rozumu dávati, protož řekli jsú stranám, že s předřečenými listy k rozeznání otázek mezi nimi učiněných mají se k vyslyšení krále milosti a rady jeho utéci.

O škodném opravování hamfeštu

Usúzeno jest měšťanóm z Kolína, že strúhanie písma s listu na miestě znamenitém, t. kdež slovo potvrzujície změněno bylo by v slovo odpierajície a nebo zase, anebo jestliže by vlastnie jméno miesta některého neb osoby, na niežto moc záleží, změní se, a nebo ač by počet summy některých peněz přivětčen byl neb ujat aneb co takového, ješto by tu věc změnilo, stane li se v hamfeštu, tiem se list ruší a moc ztracuje. Opět usúzeno jest týmž, že otevření listové zevnitř zapečetění a hamfeštové přivěšenými pečetmi potvrzení jednostajné jsú moci.

O hamfeštiech

Horníci psali sú, že jeden měštěnín ze Chbu Pignerus některé s listy svých rodičuov a svými zapečetěnými nařekl jest z dluhu pečetnými, jenž jsú odpověděli, že jsú nevládli sbožím

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).