Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ktož škodu činí, aniž mají přisáhati o bezpráví, nebo přísaha, kterúž jsú k činění úřadu svého učinili, má v paměti jmiena býti, leč by jmenovaný dovodil odporně, nebo z takových časuov a miest vyhledánie za plný duovod má jmieno býti, jakož práva svědčie.

Kapitula o úřadu pastýře

Žádný sedlák ani kto jiný hovad, kteráž za stádem mohú jíti, nemá doma chovati, kromě hovad a skotu a mlznic mladé majících. Opět žádný nemievaj svého pastuchy ke škodě mzdy pastuchy obecnieho, krom některých vsí, kdežto člověk najméně maje tři lány dědiny, z obyčeje pro rozličnost pastev ovčáka muož jmieti ovcem svým zvláštnieho. Opět ač by obecniemu pastýři šel plat s lánu, tehda aby ves pastuchy zbavena nebyla, ještě ovčáka maje, jakož jest řečeno, s svých lánuov pastýři bude platiti, jakož i jeho soused.

Opět pastucha kterýchžkoli hovad přes den vyhnaných nevehnal by zase do vsi, onť je zaplatí, ale kteréž by od lúpežníka neb vlka vzato bylo, dovede li jedniem svědkem, že naň okřik udělal, tohoť platiti nebude. A takový svědek, poněvadž pastýř jest na poli, muož býti žena nebo dietě.

Urazí li hovado jedno druhé

a bude li pastucha proto obžalován, chce li nevinen býti, pod svú přísahú okáže to hovado, kteréž jest druhé urazilo, a když se to stane, uražené hovado, šacované od přísežných, pán toho hovada, kteréž jest ono druhé urazilo, do svého chléva vezme, krmě, ostřiehaje jeho, ač i na pole moci bude jíti, a tak pánu jeho zdravé je vydá a navrátí. Pakli v jeho moci umřelo, cenu zaplatí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).