Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jenž je zabil, utečenie a přestúpenie sám třetí dokáže, za zabitie žádné jiné pokuty a dostiučiněnie nepodstúpí. Též zabil li by ženu a muž by utekl. A v příhodě uvedenie neb ulúzenie muž nebude žalovati skrze póvoda, ale v vlastnie osobě. Pakli by muž raněný neb žena raněná utekla a potom týž muž lapen byl nebo žena lapena, svědectvím sedmi rukú přemožen bude a hlavnie odsúzenie podstúpí.

Ktož ujde od ženy a pojme jinú

Opět ač by kto odšel od své vlastnie ženy a pojal by jinú za živnosti oné ženy, bude li v tom přemožen, sťat bude.

Ktož by komu dceru jeho uvedl

a lapen by byl s ní, takovýmto soudem súzeni budú v přítomnosti rychtáře a přísežných a jiných mužóv, a rodičuov řečená dcerka ani jsúc uhrozena ani sliby navedena oprostřed soudu buď postavena, a puojde li k tomu, jenž ji uvedl, pojmeť ji za ženu, pakli puojde k rodičóm, tehda sťat bude. O témž hledaj napřed o ženách a pannách ulúzených.

Opět žalovala li by žena, že ve třech nedělech před žalobú jest porušena neb podávena, k takové žalobě obžalovaný odpoviedati nebude, ač však ta žena v tom času hodné překážky jest neměla, ješto snad proto nesměla jest žalovati.

Kto se zná, že násilé učinil

Opět ač by obžalovaný k žalobě o násilí neb jiném nápodobném prohřešení učiněném poznal by se, že jest pannu porušil neb ženu podávil, a to s její dobrú vólí, neb jé předtiem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).