Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jemužto jistú sumu by věnovala, a potom děti s ním nemajíci umřela by, z statku věno převyšujícieho proti odporu mužovu jakž chce muož zpuosobiti, a kšaft činiti, jakž se jé líbí. Opět ač by panna neb žena sbožie majíc utscizojazyčný text

O uvedení panen, vdov a žen

Ktož by koli děvečku, kteráž nemá 12ti let, v kterémkoli miestě, nebo pannu po 12 letech, neb vdovu v domu, v kostele neb v jiném pokoji, jenž muož dveřmi zavřen býti, podávenu směl uvésti be všie milosti, jako lúpežník sťat bude. Ale ta děvečka neb vdova ustavení svrchupsanému bude se radovati.

O ulúzení manželky

Jestliže kto druhému ženu jeho vlastní ulúdil by, bude li sedmi svědky přemožen, soud kólu podstúpí.

Ktož svú ženu zabie bez příčiny

Opět ač by kto svú vlastní ženu zabie bez spravedlivého soudu, duchovniemu soudu bude odpoviedati.

O ženské chytrosti příslibu manželském

Poněvadž nenie zlosti nad chytrost ženskú, jestliže by žena neb děvečka podrostlá, syna, vnuka, bratra etc.,cizojazyčný text jakož se svrchu píše, někoho dobrého člověka let 24 nemajícieho lstivě navedla, aby tajně bez rady přátel a těch, jimž jest poddán, pryč odšel, aneb slovy, kteráž nemohú odvolána býti, pojieti by směla aneb s ním pryč šla, taková ludařka i s ulúzeným ztratiec diel dědičný, 50 let města prázdni budú, s zachováním však povah podepsaných bylo li by o navrácení před nebo po řečených letech, leč by

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).