Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nebo žena poctivá, nemajíc svědka, s znameními násilé neb podávenie jé učiněného, jakožto ukrvavena neb s zedraným rúchem, žalovala, obžalovaný dvěma svědky hodnýma se očistí. Pakli by žalovala bez předřečených znamení, tehda obžalovaný dvěma prsty na kříži se očistí. A že v starých práviech píše se při tom nápisu, kdež jest zmienka o křičení a o času žaloby, znamenáno má býti, že kteráž panna neb paní chce žalobu obdržeti, má zvláště dovésti, že jest křičala, nebo jestliže by nekřičala a mlčala, zdá se k tomu dobrovolně svolovati.

Ale k hruozi násilníkóv, aby se od takového prohřešenie varovali, jest cíl v takových žalobách za 14 dní prodlen, nebo také v předepsaném nápisu starých práv, t. ciesařských, píše se takto: nadto pak ten den čtrnáctý, ač by svědectvím sedmi mužóv věrohodných jej přemohla, nižádná očista nemá jemu býti dopuštěna, ale hlavním ortelem neb odsúzením tresktán bude. Ale o násilí obecné ženy níže hledaj.

O ženách uvedených neb ulúzených

Ač by kto druhému ženu vlastní ulúdil neb uvedl, sedmi svědky hodnými nebo dvěma súsedy toho, jehož jest ženu uvedl, bývá přemožen a spolu s uvedenú ženú smrtí kólu zostřeného zemrú, t. že mají kólem probiti býti.

Zastihne li kto koho u své ženy

Opět ač by kto u své vlastnie ženy koho zastihl, a oba, t. cizoložníka i cizoložnici, by zabil, rychtáře a přísežných zavolá a řečené osoby zabité k hruoze jiným kólem prorazí. Pakli by muže zabil a žena utekla, tehda jestliže ten,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).