Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

lichvu. Dostatečno jest, aby toliko zrostlo lichvy, jakož mnoho bylo jest jistiny, a tento nález nenie nový, ale od staradávna zvyklý, a cožkoli židóm v nesytosti lichev tiemto obyčejem by se nedostalo, to proto, že při smlúvaní dlužníkóv nenapomínajíce ani počtu s nimi majíce, leniví jsú a zpozdilí, svému vlastniemu netbání mají přičísti. A znamenaj, že když základ vyplacen jest od žida za jistinu, jestliže lichev hned nezaplatie, těch dřieve měsiece bez jiné lichvy vzieti nenie povinen. A též když se stane počet mezi křesťanem a židem, nebude li židu dřieve měsiece zaplaceno, na první lichvu zroste jiná lichva. A duovod toho jest z obdařenie zápisu židovského, kdež se píše takto: Opět jestliže křesťan od žida svój základ vyplatil by tak, že by lichvy nezaplatil, ty lichvy zaplať dřieve měsiece, aby na ty lichvy jiné nevzešly, protož oklamávajíť židé křesťany v tom, že vyplacenými základy aneb počet s nimi učiníce, o dluhy hned 14ho dne na první lichvu druhú lichvu počítají.

O druhém pak súzeno jest bylo k straně křesťana, nebo žid ztracenie základu měl jest oznámiti hnedky, aby tiem jist byl neb nájmem toho času, když se s křesťanem počítal o lichvu. Cenu pak základu ztraceného nemuož křesťan o tom svědkóv jmieti, svú přísahú potvrdí. A tento ortel vyňat jest z obdařenie zápisu židovského, kdež se píše takto: Opět ač by z příhody ohně neb skrze krádež aneb mocí své věci s základy zastavenými ztratil, a to by známo bylo, a křesťan, jenž jemu to

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).