Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tehda nebude li věno slíbené skrze dědice vlastnie manželky pošlé zhašeno, všelijaký dluh potom zdlužený rozumně předcházie. Avšak při věnech zvláštní výmienky, kteréž se často vymieňují, pilně znamenány mají býti, a těch hledaj dále pod nápisy o věnech.

O vazbě dlužníka

Ačkoli kto druhého pro svój dluh v soudu obdržal, nemá li čím platiti, nechce li věřitel bez toho býti, rychtář dlužníka vlastní rukú věřiteli vydaj, kteréhožto ani v studeném miestě ani v horce přielišném nemá chovati, než toliko v železe ručniem. A krmiti jej bude čtvrtú čestí chleba za peniez kúpeného a čieší vody. A pakli kradmo uteče, tehda věřitel, ktož by jej kolivěk lapil, s vědomím rychtáře vazbú jej bude držeti.

Obyčej chovánie vězně dlužníka

Dlužník nemaje čím zaplatiti bude li dán zárukú od rychtáře tomu, jemuž jest dlužen, chovati jej bude v bezpečném miestě a pevném a zavřeném bez želez a krmiti jej bude málem chleba a vody tak, aby hladem neumřel, aneb jej dá rychtáři, kterýžto z toho, že moci soudné užívá, v kládě jatého pouty jej bude vězeti. A když čtrnácte dní pomine, zaplatie podrychtářiemu mzdu, pokudž byl učinil smlúvu, aby jej choval, pod takúto výmienkú puštěn bude a má přisieci na kříži, {přísaha dlužníka vězně}marginální přípisek mladší rukou což robotú svú dobude a vydělá, že odtud

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).