Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aby pravdy došel, nebo pověst mnohých lidí na to jej navedla, že žaloval na někoho, jenž jest poctivého života, tehda buďto, že by svědomie nejměl, buďto, že se obžalovaný očistil, přesto od malých i od velikých pokut jest zbaven, leč by snad přísežní svolili se za slušné. Tehda znamenajíce jakost stran, pokuty vedlé počtu přísežných dlužni jiní budú dáti. A dobře příleží spravedlnosti, aby ti, ktož žalují na zločince, nebyli nuceni ku pokutám. Jinak pro bázeň pokut člověk mohl by křivdu a násilé v některé věci trpěti a tak pře své prožaluje nikoli nemohl by dojíti spravedlnosti, a z tohoto móž býti otpověděno k druhé otázce svrchnie o nepočestném člověku obžalovaném. A znamenáno má býti: Jestliže obžalovaný pro zlý skutek jednú najprvé přišel by před soud a jestliže by žalobce naň nedovedl a nebo že by naň duovodu nejměl a nebo že by očistě se prost byl, ktož by koli z toho prvnieho podezřenie naň žaloval nebo před soud připravil, tehda kterakýmkoli obyčejem ta věc byla by súzena, nikoli nebude zavázán ku pokutě. Slušie také znamenati, že žalobník zavodě se svědky k duovodu na obžalovaného, dvojím obyčejem padá v své při. Jedniem, že snad svědkóv nemá, aniž jich postavil, aniž jich móž vystaviti, a v takové příhodě dlužen bude pokutu vedlé usúzenie přísežných a vedlé rozdieluov zapověděných

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).