[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2r2v–3r3v4r4v5r5v6r6v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[4v]číslo strany rukopisu

ješto nám židie odjěchu,

[250] Jesu Christa laskavého,

přietele ovšem věrného,

jenž[cb]jenž] Gens jest tirpěl za všě za ny,

na svém těle lutné rány.

Tercia Maria cantet:cizojazyčný text

Sed eamus ungentum emere,cizojazyčný text

[255] cum quo bene possumus ungerecizojazyčný text

corpus domini sacratum.cizojazyčný text

Deinde dicit ricmum:cizojazyčný text

Jako sě ovčičky rozběhujú,

kdyžto pastušky nejmajú,

takež my bez mistra svého,

[260] Jesu Krista[13]škrtnuta část slova u slova laſkaueho, které bylo původně zapsáno nebeského,

ješto nás často utěšoval

a mnoho nemocných usdravoval.

Mercator cantet:cizojazyčný text

Huc propius flentes accedite,cizojazyčný text

hoc ungentum si vultis emere,cizojazyčný text

[265] cum quo bene potestis ungerecizojazyčný text

corpus domini sacratum.cizojazyčný text

Contra mercatorem Marie cantent:cizojazyčný text

Dic tu nobis, mercator iuvenis,cizojazyčný text

hoc ungentum si tu vendideris,cizojazyčný text

dic precium, quod tibi dabimus.cizojazyčný text

Mercator dicit ricmum:cizojazyčný text

[270] Sěmo blíže přistupite

a u mne masti kupite!

Item mercator dicit ad Rubinum:cizojazyčný text

Vstaň, Rubíne, volaj na ně!

Viz[cc]Viz] Wẏſ umirlcě bez[cd]bez] beſ pomeškánie,

těmto paniem na pokušenie

[275] a mým mastem na pochválenie.

Deinde Abraham procedit portans filium cum Rubino. Qui dicit sic:cizojazyčný text

Bych mohl vzvěděti od mistra Severína,

by mi mohl uléčiti mého syna,

chtěl bych jemu [dáti]text doplněný editorem tři hřiby a pól sýra.

Item veniens ante mercatorem dicit:cizojazyčný text

Vítaj, mistře cný i slovutný[ce]slovutný] ſlowuthnẏ!

[280] Jáz[cf]Jáz] Yas sem přišel k tobě smutný,

hořem sám nečuju sebe!

Protož[cg]Protož] Protos snažně proš’u tebe,

by ráčil mému synu z mirtvých[ch]mirtvých] mẏrthwích kázati vstáti.

Chtělť[ci]Chtělť] Chtyelth bych mnoho zlata dáti.

[285] Pohynulo nebožátko!

[…]text doplněný editorem[14]nečitelný text Přědivné bieše děťátko!

X
cbjenž] Gens
ccViz] Wẏſ
cdbez] beſ
ceslovutný] ſlowuthnẏ
cfJáz] Yas
cgProtož] Protos
chmirtvých] mẏrthwích
ciChtělť] Chtyelth
13škrtnuta část slova u slova laſkaueho, které bylo původně zapsáno
14nečitelný text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).