[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<2v–3r3v4r4v5r5v6r6v>>10>>
Skrýt ediční aparát
[5r]číslo strany rukopisu

[…]text doplněný editorem[15]nečitelný text bielý chléb jedieše

a o ržěném nerodieše;

a když[cj]když] kdẏs na kampna vsedieše,

[290] tehdy vidieše[16]verš obsahuje slova czo ſſye, která sem nenáleží a jsou součástí až následujícího verše,

co sě prostřěd jistby dějieše;

také dobrú vášňu jmějieše:

když[ck]když] Kdẏs pivo uzřieše,

na vodu oka neprodřieše.

Mercator dicit eum:cizojazyčný text

[295] Abrahame, to[cl]to] tho já tobě chcu řéci,

že já tvého syna uléču,

ač mi dáš tři hřivny zlata

a k tomu svú dceř Meču.

Abraham dicit ad mercatorem:cizojazyčný text

Mistře, to[cm]to] tho ti vše rád dám,

[300] co s potřěboval sám.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Pomáhaj mi, boží synu,

[cn]] Ath jáz[co]jáz] yas u méj pravdě nehynu!

Ve jmě božie jáz[cp]jáz] ẏas tě mažu,

južť chytrostí vstáti kážu!

[305] I co ty ležíš,[17]yſſa podtečkováno pro naznačení vynechání Izáku,

čině otcu žalost takú?

Vstaň, daj chválu hospodinu,

svaté Mařie, jejie synu.

Quo finito fundunt ei feces super culum. Ipse vero Yssaak surgens dicit ricmum:cizojazyčný text

Avech! auvech! avech! ach!

[310] Kak to[cq]to] tho, mistře, dosti spach,

a však jako z mirtvých vstach,

k tomu sě bezmál neosrach.

Děkuju tobě[cr]tobě] thobye, mistře, z toho,

ež mi učinil cti přieliš mnoho.

[315] Jiní mistři po svém právu

maží svými mastmi hlavu,

ale ty s mi, mistře, dobřě zhodil,

ež mi všichnu řit[cs]řit] rzẏth masťú oblil. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Mercator ad Marias dicit ricmum:cizojazyčný text

Milé panie, sěm vítajte,

[320] co vem třěba[18]e nadepsáno nad y, toho ptajte.

Slyšal sem, ež dobrých mastí ptáte,

teď jich u mne pln krám jm…[19]torzovité slovo.

X
cjkdyž] kdẏs
ckkdyž] Kdẏs
clto] tho
cmto] tho
cn] Ath
cojáz] yas
cpjáz] ẏas
cqto] tho
crtobě] thobye
csřit] rzẏth
15nečitelný text
16verš obsahuje slova czo ſſye, která sem nenáleží a jsou součástí až následujícího verše
17yſſa podtečkováno pro naznačení vynechání
18e nadepsáno nad y
19uříznutý list
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).