[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r4v5r>>10>>
Skrýt ediční aparát
[2v]číslo strany rukopisu

[…]text doplněný editorem[8]nečitelný text sě zlob zlobí […]text doplněný editorem[9]nečitelný text

a dobré dobrým sě oplatí;

ktož[aa]ktož] Ktos zle myslí, ten všdy ztratí.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, pusťvě tento hněv na stranu,

[105] hovějž[ab]hovějž] Howẏeyſ lépe svému pánu,

budevě v ten čas bohata

mine najú všě zlá ztráta.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

Takož[ac]Takož] Takos, milý mistře, tako,

tiehněvě oba za jednako!

[110] Vše po najú vóľú bude,

potom náma diábel shude. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Mercator clamet ter:cizojazyčný text

Rubíne!

Ipse veniens respondeat dicens:cizojazyčný text

Co kážeš, mistře Severíne?

Mercator ad eum:cizojazyčný text

Rubíne, rozprostři mój krám,

[115] ať sě jáz[ad]jáz] ýas sde ľudem znáti dám!

Rubinus respondet:cizojazyčný text

Prav to[ae]to] tho každý juž vás druh k druhu,

že ke všelikému neduhu

i ke všelikéj nemoci

mého mistra masti mohú spomoci.

[120] Ktož[af]Ktož] Ktos jmá kterú nádchu v nozě,

od tohoť jmá mléko kozie;

a ktož[ag]ktož] ktos jmá zimnici v týlu

neb snad neskrovnú kýlu[ah]kýlu] kẏlẏ,

neb snad jmu dna lámá uši,

[125] neb jmá snad čirvy v duši,

to vše mój mistr usdraví

i všie nemoci zbaví.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, skoro li mé masti budú?

Ipse dicit:cizojazyčný text

Jednak, mistře, přěd tobú budú,

[130] až jich z pytlíka dobudu.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, južť je počal mazanec kvísti,

rač mi masti sěm mé vyčísti.

Ipse dicit:cizojazyčný text

Kto chcete rady slyšěti,

móžete sěm rádi hleděti!

Rubinus:cizojazyčný text

[135] Požehnaj mě, boží synu i svatý duše,

ať mne diábel nepokúšie.

Item dicit:cizojazyčný text

[3r]číslo strany rukopisu

Toto[ai]Toto] Totho ti je, mistře, pirvá puška,

od téť[aj]téť] teth sě počíná vole jako hruška;

najpirvéť[ak]najpirvéť] Naẏpyrueth bude jako dýně

[140] a potom[al]potom] pothom bude jako škříně.

Toto[am]Toto] Totho je, mistře, puška druhá,

od téť[an]téť] teth zpleskajú vole tuhá;

coť ona pirvá neduha zapudí,

a tatoť[ao]tatoť] tatoth viece neduha zbudí.

[145] A toto[ap]toto] totho ti jest puška třetie,

pro tuť[aq]tuť] tuth baby skřietkem k čertu vzletie.

Toto[ar]Toto] Totho ti je, mistře, puška čtvirtá,

tať[as]tať] Tath pohříchu jako nebozězem virtá.

A u pátej měl jsem tři svirčky

[150] a pól čtverta[at]čtverta] cztwertha komára;

tu je snědla onano baba stará.

Tato ti jest, mistře, mast z Babyloně;

v niejť je taká drahá vuoně,

ktož[au]ktož] Ktos jie kúpí, tako tvirdie,

[155] pójde od nie, pzdě i pirdě.

A toto[av]toto] totho ti jest mast tak drahá,

žeť[aw]žeť] Zeth jie nejmá Viedně ani Praha;

činila ju paní mladá,

vše s komárového sádla;

[160] pzdin k niej málo přičinila,

aby birzo nezvětřěla[ax]nezvětřěla] nezwẏettrzyela;

tuť[ay]tuť] Tuth mi všickni najlépe chválé.

Pompkni jie tam k sobě dále,

ať jie každý nepokúšie;

[165] tať[az]tať] Tath jedno k milosti slušie.

A tatoť[ba]tatoť] thatot, mistře, najlépe vonie,

znamenaj, co je[bb]je] gẏe do nie.

Bych jie komu v zuby podal,

že bych[10]škrtnuto gye to vám viděti dal,

[170] všdy by sě dřéve zatočil[bc]zatočil] zathoczẏl,

než[bd]než] Neſ by jednú nohú kročil.

A tuto mast činil mnich v[be]v] wy chyšcě[bf]chyšcě] chſcze,

X
aaktož] Ktos
abhovějž] Howẏeyſ
acTakož] Takos
adjáz] ýas
aeto] tho
afKtož] Ktos
agktož] ktos
ahkýlu] kẏlẏ
aiToto] Totho
ajtéť] teth
aknajpirvéť] Naẏpyrueth
alpotom] pothom
amToto] Totho
antéť] teth
aotatoť] tatoth
aptoto] totho
aqtuť] tuth
arToto] Totho
astať] Tath
atčtverta] cztwertha
auktož] Ktos
avtoto] totho
awžeť] Zeth
axnezvětřěla] nezwẏettrzyela
aytuť] Tuth
aztať] Tath
batatoť] thatot
bbje] gẏe
bczatočil] zathoczẏl
bdnež] Neſ
bev] wy
bfchyšcě] chſcze
8nečitelný text
9nečitelný text
10škrtnuto gye
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).