[Mastičkář, rukopis muzejní]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 1 Ac 55, 3 fol.; 1r–6v. Editor Stluka, Martin. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<1r–1v2r2v–3r3v4r4v5r5v6r>>10>>
Skrýt ediční aparát
[4r]číslo strany rukopisu

neb kdež[bs]kdež] kdes jáz[bt]jáz] yas stoju nebo choźu,

[210] tuť[bu]tuť] Tuth vešdy tvú čest ploźu.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Rubíne, mój věrný slúho,

tuto býti nemóžem […]text doplněný editorem[11]razura dlúho,

nechce k náma ijeden kupec přijíti,

juž[bv]juž] Yus musívě odsud přič jíti.

Rubinus dicit:cizojazyčný text

[215] É, žádný mistře, rač vesel býti,

chce k náma dobrý kupec přijíti.

Vizuť[bw]Vizuť] Wẏzuth ondeno dobrého druha syna,

a u něho jest veliká lysina;

bude náma zaplacena[12]na nadepsáno tohoto postu vyzina,

[220] jež lepší bude než s Veliky noci kozina.

Mercator dicit:cizojazyčný text

Slyšal sem, Rubíne, zvěstě,

že jsú sde tři panie u městě,

a tyť[bx]tyť] tẏth, Rubíne, dobrých mastí ptajú;

a zdať ty mne, Rubíne, neznajú?

[225] Zdáť mi sě, ežť[by]ežť] ezth ondeno stojie,

ežť[bz]ežť] Ezth sě o nich ľudé brojie.

Doběhni tam, Rubíne, k nim

a cěstu ukaž ke mně jim!

Rubinus dicit ad personas:cizojazyčný text

Dobrojtro vám, krásné panie,

[230] vy tepirv jdete ze jspánie

a nesúce hlavy jako lanie.

Slyšal jsem, že drahých mastí ptáte;

hyn jich u mého mistra plin krám jmáte. {Silete.}cizojazyčný marginální přípisek mladší rukou

Statim prima Maria cantet:cizojazyčný text

Omnipotens pater altissime,cizojazyčný text

[235] angelorum rector mitissime,cizojazyčný text

quid faciemus nos miserrime?cizojazyčný text

Heu quantus est noster dolor!cizojazyčný text

Prima dicit ricmum:cizojazyčný text

Hospodine všemohúcí

anjelský králu žádúcí!

[240] I co je nám sobě sdieti,

že nemóžem tebe viděti.

Secunda Maria cantet:cizojazyčný text

Amisimus enim solacium,cizojazyčný text

Ihesum Christum, Marie filium,cizojazyčný text

ipse erat nostra redempcio,cizojazyčný text

[245] heu quantus est noster dolor!cizojazyčný text

Deinde dicit ricmum:cizojazyčný text

Ztratily[ca]Ztratily] Ztrathẏlẏ smy mistra svého,

Jesu Krista nebeského;

ztratily smy svú útěchu,

X
bskdež] kdes
btjáz] yas
butuť] Tuth
bvjuž] Yus
bwVizuť] Wẏzuth
bxtyť] tẏth
byežť] ezth
bzežť] Ezth
caZtratily] Ztrathẏlẏ
11razura
12na nadepsáno
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).