Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<78v79r79v80r80v81r81v82r82v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vtrhše do Rakús lúpežem a ohněm zhubili zemi i vrátili sě zasě s velikú kořistí.

{Rakušeny pobili Čechové a zkazili}textový orientátor

Když oni odešli, Jindřich vévoda rakúský z svými vtrhl do Moravy, ohněm i lúpežem učinil také škody veliké, proněžto Soběslav sebrav vojsko veliké vtrhl opět do Rakús i dokazil ostatek zemi až právě do Dunaje. A zatiem pak na jednom mostě s tiemto jistým Jindřichem kóň letěl některak v chvátanie a nohu zlomil. To když tak dálo v Rakúsiech, ciesař u Vlaších jsa těch časóv příhodu tuto vévodinu uslyšav, velmi jest toho želel. A tož pak i byl jest počátek i příčina, proněž Soběslav milost ciesařovu ztratil.

Bratr bratra přemáhal, Čechové potom

{Český učinil zle uherskému}textový orientátor

Léto Božie tisíc sto a sedmdesát a sedm Béla král uherský maje svár a róznici s bratrem svým o královstvie, vsadil jeho u vězenie, an z vězenie sě dobyv utekl do Čech k Soběslavovi hledaje toho, zda by skrze jeho pomoc přěd ciesařem královstvie mohl mieti. Jehožto Soběslav zlú měv radu v tom jal jest a v tom tak vězenie k bratru jeho do Uher poslal zasě. V tom velmi své viery i své cti pohoršil a poškvrnil, nebť ta jistá věc i čest na ciesaře měla je vzníti. Pro ty i pro jiné věci nesměl sě jest k těm dvoróm, jenž ciesař voláše, okázati sě. Již stalo sě pak zatiem, že tento Fridrik syn Vladislavóv králóv za to, za něž usilováše, u dvora ciesaře nadržě sě obdržal jest, neb ciesař z své ruky korúhve české dal jest Fridrikovi. Mezitiem opět pak mezi Soběslavem a mezi Kunrátem stal sě jest svár a takž v tom sváru Soběslav sebrav vojsko vtrhl do Moravy chtě pleniti země. Jehožto Kunrád z pomocí rakušenóv, s nimižto zaslíbení měl, z své země udatně vypudil.

Léto Božie tisíc sto sedmdesát a osm zatiem pak Soběslav ten jistý počiv příští Fridrikovu strýce svého, toho však jistě nevěda, v který čas meze české množstvím rytieřstva svého obložil

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).