Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

smrt krále Václavovu s vojskem velikým přitáhl chtě tomu, aby syn jeho králem byl, nebo jest byl král Václav syn sestry Albrechtovy říského. Proněž ten Albrecht s jedné strany a syn jeho z druhé strany vtrhli do Čech i rozbili stany své, proněžto někteří páni i měštěné uznamenavše sílu a moc otcovu i synóv s velikú múdrostí volili jej králem. To vzvěděv korutanský z ženú svú tajně z Prahy preč sě vzdvihli. Ten Rudolf královú Elžku ženu krále Václavovu druhého pojal, jest jenž byla dcera Vratislavova krále polského.

O tom, kterak někteří páni a zemené Rudolfovi sě byli vzprotivili, jenž v zemi chtěl býti, i jiných mnohých věcech

{Bavor pán strakonický a z Hazemburka pán Vilém}textový orientátor

Léto Božie tisíc tři sta a sedm pán Bavor strakonický, jenž Cviekov držieše, a pán Vilém z Hazemburka nebo z Valdeka, jenž Křivoklat držieše, z svými koho mohli mieti tomuto volení Rudolfovu vzprotivili sě, proněžto s velikým vojskem Horaždějovice oblehl byl. Jenž tu ležě nadtrápen byl tú nemocí, jenžto disenteriacizojazyčný text slove, česky úplavice, a tak toho měsíce července umřel jest, za jehož duši králová Elžka ve jmě svatého Šimona a svatého Judy oltář založila u pražském kostele a on také v pražském kostle jest pohrabán. Potom zemené sjeli sě do Prahy a tak v dvoře biskupově mluvili, kto měl volen býti králem, mezi nimižto jeden pán Dobeš z Bechyně předo všemi táhl na to i jiné navodil, aby Fridrik bratr Rudolfóv králem byl. A když o to rozličné řeči i sice i onako byly, zatiem pak Oldřich z Lichtemburka toho rodu ronovského, protože ten Dobeš jinozemce vynese do země těmito slovy jal sě mluviti a řka: „Ó Dobeši, Dobeši, i kterak dlúho ty, ješto nepřietelé našich králóv českých jsú, v králevstvie chceš voliti?“ Zatiem inhned s tiem dřéve nežli řeč dokona vysapiv meč svój i prodrnši Dobeše přěde všemi pány. Zatiem také inhned vnuk Oldřichóv z Krušiny vnuka Dobešova inhned zabit jest, proněžto byl

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).