Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<89r89v90r90v91r91v92r92v93r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Neb půjdeme li Písmy a Nového zákona s ní, všady proti sobě jeho mnoho najdem, zvlášť ač Novým zákonem budem hýbati. Ale mně se zdá, jak náhle mohla jsem spopadnúti, zdá mi se, abychom v Starý zákon daly se a v doktory a ve všecky řády a zřízení, kteréžs spůsobila o Otci svatém, papeži i o kostelních řádích, k tomu slušných mnoho důvoduov budem moci najíti. A bude Pravda chtíti se tomu protiviti, uhoněna bude moci býti, že spůsob Boha otce první ruší a jemu se protiví a mnoho se k tomu bude moci mluviti i v ničem postižena býti. Ale což najvíce se stříci muožem Zákona Nového, to mějme před sebú, neb tu jest jed náš. Protož, milá paní Lži, rač mluviti a nic se na její řeči obraceti. Neb znáš soud, že slovem prohráš a slovem vyhráš. Jižť třeba a v potřebu rytíře poznati, bychom měly odstupovati s hanbou by bylo, řekli by, že se tepruv doma učíme, aniž bych byla ondy žádala do zítřka prodlení, by nebylo pro půtku, kteráž byla vznikla, ale tuto toho potřebí není, neb všickni v lásce a v svornosti jsme. I račiž počíti takto a takto, jako dole psáno stojí. Neb Chytrost rozum radě dala jest, aby tak mluveno bylo. A když se všem tak dobře zdálo, Hněv vece: Prosím, poslechněte mne málo. Nechť já s ní v řeč vejdu, shledáte, že to v pěti slovích zavru, žeť nás chlupy lehnú a flekové jako hyzy u masných krámuov. Již jiné řekly: Rač nechati, dosti tomu času ještě.

Tuto Lež odpovídá Pravdě a mluví při svú.

Kapitola 131

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).