Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D2vD3rD3vD4rD4vE1rE1vE2rE2v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

každého jednostejně, ztlúci na prach a smiesiti spolu, rozpustíc červeným vínem, i vložiti do pytlíku šátěného tak zdéli jako prst a ztlúšti jako dva prsty, zašijíc nechati na dlúhé šnůře i klásti sobě do luona.

Itemcizojazyčný text jiný flastr k tomu dobrý: Vezmi lapidis ematitis, bolum Armenum,cizojazyčný text každého jeden lot, sanguis draconiscizojazyčný text puol lotu, akštýnu, šešelin žaludových, nuces cipressicizojazyčný text, balaustiecizojazyčný text, každého puol lotu, terbentiny, kolofonie, každého jednostejně. Vosku nemnoho přidati, zpustiti podlé uměnie spolu a roztáhnúti na kuoži, aby byl flastr, ten přikládati na luono.

Itemcizojazyčný text mast k tomu užitečná: Vezmi oleum mirtinumcizojazyčný text, oleje ruožového, každého čtvrt libry, akštýnu šest lotuo, korálů červených, terre sigillatecizojazyčný text, rohu kozího, kosti slonové, bielého kadila, každého jeden lot, vosku pět lotů, ztlúci všecko a smiesiti, udělati mast. Tou mastí mazati ledví, břicho i luono.

Itemcizojazyčný text v apatéce vzieti trociscos de karabocizojazyčný text aneb trociscos de boloarmenocizojazyčný text jednu čtvrtci, s jedno přijéti, rozpustíc vodú jitrocelovú, dávati teple píti.

Itemcizojazyčný text jestliže by po porodu žena měla při matce nežit, vřed a bolest náramnú by trpěla, tehdy vzieti mízky psieho vína, jitrocelového, ruožového oleje, každého jednostejně, smiesiti to spolu, a v tom omáčejíc kus vlny nebo bavlny, i přikládati, to bolest velmi krotí. Než jak by ty věci měly hojeny býti, tu musí s lékařem o to radu vzieti.

Itemcizojazyčný text jestliže by po porodu vyšlo kus střeva ven, tehdy bába vezmi vína, což muož nejteplejšieho, aby ruce zdržala, i umyti vínem a napařiti ruce a potom hned vpraviti ji pěkně zase. A jestliže by pooteklo, tehdy vzieti másla nepřepuštěného a spustiti je s vínem a tiem dobře pomazati aneb bavlnu v tom omočíc i přiložiti. Aneb vzieti oleje mastixového, spicanardicizojazyčný text, i přisýpati do toho mastixu tlučeného, v

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).