Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Itemcizojazyčný text z kořene manholtového aneb kosatcového udělati čípek a, namočíc v sádle, a vstrčiti v zadek.

Itemcizojazyčný text kasie fistule rozpuštěné u vodě pelyňkové dáti teplé píti dietěti, zvláště když by v polouletí aneb staršie bylo.

Itemcizojazyčný text jinak: Vezmi slézu obojieho, listí bzového, kořene bzového každého hrst, ztluka to i vařiti u vodě, potom vezmi toho vařeného, coť se zdá, přidejž k tomu másla tři loty, sádla slepičieho dva loty, prachu mlynářského hrst, aloepatycumcizojazyčný text jednu čtvrci, šafránu puol čtvrtce, povařiž toho na rendlíku a potom roztáhna na šat, přiložiž dietěti na břicho doluov pod pupek, a ne nahoru na žaludek, a to teplé nechejž tak přes den nebo přes noc.

Itemcizojazyčný text mazati a třieti často maličkému dietěti břicho máslem aneb sádlem slepičím, to pomáhá dietěti k obměkčení.

O křeči dětinském

Itemcizojazyčný text nadpadal-li by křeč dietě malé, tehdy nemyti ho dlúho u vodě ani ho nastuzovati po zmytí. Ale že mejti se dietě musí, protož vař diviznu u vodě a v té mej dietě.

Itemcizojazyčný text maž dietě na žilách olejem liliovým aneb olejem brunátného kosatce, též i žlutého. Pakli by horkost při dietěti byla, tehdy olejem fiolovým i páteř hřbetní, počna douov od týla.

O božci dětinském

Itemcizojazyčný text které koli dietě božec napadá, nemyti ho dlúho u vodě a dávati jemu tohoto prachu dolepsaného jako hrachové zrno v mléce mateřiném. Pakli jest dietě podrostlé, jako přes puol léta, tehdy jako léskový ořech v pivě: Vezmi dubového melé, květu lipového, každého jeden lot, šafránu, bobrového

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).