Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<F1vF2rF2v–F3rF3vF4r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Pro kámen a řezavku dětem

Kdyby se koli přihodilo, že by dietě nemohlo vody pustiti, tehdy vsaditi je do vody, a když se rozpaří, a jest pacholík, tehdy mátě nebo chuova má jemu vyssáti konček, hned pustí vodu. Pakli jest děvečka, tehdy vařiti sléz i s kořenem, bzový list, rmen u vodě a v té vodě dietě mýti.

Itemcizojazyčný text po zmytí dávej dietěti jahodové vody píti, a jestli velmi malé, tehdy s mlékem mateřiným dávej jemu píti.

Itemcizojazyčný text vezmi oleje liliového a fiolového, směš spolu a maž dietěti břicho i ledví.

Ač mnohé jiné nemoci než tyto obyčejné dětem se přiházejí, o ty o všecky bylo-li by potřebí, a tuto zprávy neměl, s lékařem rozumným musíš se raditi. Též na to pamatuj při nemocech dětinských, jako při kašli, prašivostech, jestliže by mátě nebo chuova sama kašlavá byla a příčinu dietěti k té nemoci dávala, tehdy nejprvé musí sama se hojiti a napravovati a o své potřeby s lékařem rozumným se poraditi.

Tlačeno a dokonáno v Boleslavi Mladém nad Jizerou, léta etc.cizojazyčný text po patnásti stech devatenáctého při Novém létě.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).