Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

potonúti, a přistaviti, aby málo povřelo v polévaném dčbánku, potom vstaviti ten dčbánek pod se, sedna na děravé stolici a obestra se, i vstrčiti cívku aneb trychtéř širokým na dčbánek a úzkým do luona, seděti tak, což muož nejdéle, několikrát přes den, až se rozpaří a odpadne.

A jestliže by vždy nětco zuostávalo, tehdy přiložiti nad luonem a pod pupkem ten flastr, kterýž mrtvý plod vytahuje, jakož dole bude oznámeno.

Rozdiel sedmý praví o rozličných příhodách, kteréž se ženám při porodu a po tom přiházejí, a kterak by jim v tom mělo spomoženo býti

Mnozí a rozliční nedostatkové po porodu se ženám i prvé přiházejí, jako zimnice horká aneb nepřirozená horkost, mdloby z přílišného toku aneb opět zástavy přirozených věcí etc.cizojazyčný text Protož nejprvé proti zástavě přirozeného toku ženského po porodu vzieti radu s ženami, kteréž často při tom bývají, jako aby jí v něčem nohy myly aneb podkuřovaly, neb všecky věci, kteréž moč ven vyvodí, též jsú užitečné k tomuto, jako černobýl, brotan, polej, podražec, chvojka, petružel, vlaský kopr, rúta, jalovec, bobek, bedrník, ožanka, skořice, spikanardicizojazyčný text, ale však vždy pomni s lékařem o to nebo s ženami radu bráti.

Itemcizojazyčný text baňka posazená nad luonem.

Itemcizojazyčný text kouřenie zezpod rohem oslovým koňským kopytem.

Itemcizojazyčný text zkušená věc, dáti zatíti žílu panenskú vnitř v noze, hned, jakž by žena poočerstvěla.

Itemcizojazyčný text byla-li by veliká horkost nepřirozená při ženě, jako zimniční, tehdy ta žíla panenská dobře k tomu slúží. A tysanu, totiž ječnú vodu, s cukrem aneb bez cukru dávati píti. Též vzíti květu borákového, fiolového, každého hrst, tamarindu dva loty, osladíc dobře cukrem, dávati píti teplé, jest velmi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).