Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D4vE1rE1vE2rE2vE3rE3vE4rE4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Páté, když od ženy z matky jdú a tekú smrduté vlhkosti.

Šesté, když ženě hluboko do hlavy vpadnú oči a ten bielek v očích zbrunátnil a zčervená, uši a nos zhrubnú, jako by zdřevěňaly.

Sedmé znamení, když žena velikú bolest a bez přestání čije dole pod pupkem a v matce a postava její jako umrlčí jest.

Osmé, když žena velmi těhotná žádá pokrmuov neobyčejných jiesti, ješto jich nezvykla jiedati.

Deváté znamenie, když žena nemuož žádného spání mieti.

Desáté, když žena často a bez přestání močí a na potřebu žádost má, a nemuož nic učiniti.

Jedenácté, když ženy duch a z úst velmi jí smrdí třetí nebo čtvrtý den, když dietě umře.

Dvanácté znamenie toto jest, aby žena nebo bába omočila šat v dobře teplé vodě a ruku též i obaliti ruku šatem najedno a položiti na břich a několikrát pořád, jestliť živo dietě, hneť se, pakli nic, tehdy jest umřelo.

Těchto dvanácte znamení jest mrtvého plodu v životě. A jsou-li ještě jiná která znamení, tiem lépe jest k rozeznání.

Kterak by dietě z života mateře snadně mohlo se vyvésti

Ač mnohé a rozličné věci jsú k tomu vnitř i zevnitř, jimiž by plod mrtvý mohl z života vyhnán býti, ale bojím se, abych příčiny nedal harapannám aneb paniem bezmužným, kteréž bez mého psánie mnohé věci vědie, kterak by sobě v tom spomáhaly a jedny druhé naučí. Protož raději o tom mlčeti chci, abych potom z toho soudu nenesl a před bohem počtu nevydával. Než byla-li by kdy potřeba které dobré a šlechetné paní nebo ženě, muož s lékařem o to radu vzieti.

Ale toto zdálo mi se za potřebné oznámiti, když by ta příhoda přišla, aby poznáno bylo, muož-li mátě živa zuostati, čili oba spolu zahynú. Itemcizojazyčný text jestliže často žena omdlévá a bez

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).