Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D4rD4vE1rE1vE2rE2vE3rE3vE4r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

přílišné horkosti. Protož ženy těhotné nemají často, leč před porodem do lázně choditi. Pakli ale ne dlúho ani v horce se mejti.

Šestnácté, když přirozený čas změní se a jest proti přirození, jako léto studené a vlhké a zima teplá a vlhká byla by, tehdy obyčejně ženy plod potracují aneb děti nezdárné mievají.

Sedmnácté, od přílišného diela a práce nebo skákaní, od pádu, od úrazu etc.cizojazyčný text

Osmácté, když žena těhotná přílišně se hněvá, bojí, leká, straší, zamucuje Též zase od přílišného smiechu potracenie plodu bývá.

Znamenie, kterak se muož poznati, potratí-li žena plod, čili nic

Prvnie znamenie, jakož Ipokras die, jest, když ženě těhotné znamenitě prsu ubývá a mléko bez přestánie teče beze všeho tlačení. Druhé znamenie, když žena velikú bolest čije při matce dole a tvář se jí červená, tělo se jí třese, bolenie hlavy a čije velikú bolest vnitř očí, ta jistá znamenie potracenie plodu. Třetí, když žena veliké povětrnosti v břiše má, zvláště při jiedle, že by v břiše sem i tam se přelévalo, to jisté znamenie potracení plodu.

Devátý rozdiel praví o umrlém plodu v životě matky a o znameních mrtvého dietěte. A kterak je z života matky snadně vyvésti má.

Prvnie znamenie mrtvého plodu, když prsi znamenitě splasknú, jakož nahoře oznámeno jest.

Druhé, když se dietě nehýbe jako prvé, ani ho mátě čije, by se hýbalo.

Třetie znamenie, když žena sebú hne a počije, jako by těžký kámen padl z jednoho boku do druhého.

Čtvrté, když ženě břicho přieliš stydne, ješto prvé teplé bývalo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).