Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Itemcizojazyčný text jiná věc: Vzíti tekutý kasie fistule a skořice, každého čtvrtci, ztlúci to na prach a dáti u víně nebo v hrachové polévce vypiti.

Itemcizojazyčný text jiná věc: Vezmi asafetidacizojazyčný text, česky čertovo zlé, jako hrachové zrno, bobrového stroje jako malý léskový ořech, dáti to u víně vypiti nebo v hrachové polévce.

Itemcizojazyčný text toto zkušená věc při těžkém porodu: Vezmi šafránu puol čtvrtce, siler montanumcizojazyčný text tolikéž, smiesiti to spolu a dáti u víně nebo u vodě ženě vypiti, pakli by neměla nasnadně siler montanumcizojazyčný text, tehdy muožeš samý šafrán dáti.

Itemcizojazyčný text když by nebylo lze zbýti a žena se trápila den nebo dva nebo viec, tehdy vzieti kolokvintidy čtvrt lotu nebo viec, myry tolikéž a mízky z routy jako slepičí vejce, přiliti vody k tomu nemnoho a zvařiti spolu. Potom vzieti mouky ječné, což potřeba káže, a udělati z toho flastr, poroztáhnúc na kuoži, i přiložiti to ženě na břicho od pupka až doluov, jest zkušená věc.

Šestý rozdiel oznamuje, kterak by luože, když samo nechce vyjíti, odjato bylo

Stává se, že po porodu s dietětem luožko hned vychází, a někdy tam zuostává. A to přichází, že mátě tak mdlá a nemocná jest, i nemuož sobě pomoci, aby ven tiskla.

Druhé, že vlhkosti před časem vyšly a luožko přischlo k matce.

Třetie pro bolest a nedostatek matky a oteklost nemuož vyjíti, protož z které koli by příčiny přišlo, má bába pilnost míti a je ven vyvésti. Neb nestalo-li by se to, tehdy žena k mnohým nedostatkóm přichází, jako hlavy bolenie, mdloby,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).