Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

srdce třesenie, dušnost, a někdy náhlé zadušenie. Jakož se to vídá při ženách, a to pro to, že to luožko snadně k porušení a k shnilosti přijde, odkudž potom páry nahoru k srdci, k plicóm a k hlavě vstupují etc.cizojazyčný text

I jestliže by se co kdy přihodilo a žena byla velmi mdlá, dáti jí pojésti a napiti se. A potom bába pomazovati dole a pomáhati olejem liliovým, majoránovým, fiolovým aneb sádlem kačičím nebo husím. A potom vzieti jalovce tlučeného a brotanu, dáti v teplém víně vypiti, to luože ven pudí.

Item galbanumcizojazyčný text dáti u víně teplém vypiti, též činí.

Itemcizojazyčný text přidrželo-li by se vždy luožko těžce, tehdy vzieti síry, co se zdá, a řeřichy nebo semena jejieho, směsíc spolu, podkuřovati ji tiem.

Itemcizojazyčný text všecky věci vonné, jako ambra, muscumcizojazyčný text, pižmo, kadidlo bielé i černé, galiacizojazyčný text aneb alipta muscaticizojazyčný text, to všecko dobré jest, aby se tiem žena dole kouřila. A nahoře aby voněla k smrdutým věcem, jako páliti pávové peří, kopyto oslové nebo konské, asa fetidacizojazyčný text, bobrový stroj, kosti etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text udělati kýchavku z pepře a dáti jí v chřípie, aby mohla kýchati, aneb sice jiné kýchavky dáti.

Itemcizojazyčný text mast, kteráž slove baziloconcizojazyčný text, zkušená k tomu jest, aby ji dobře bába nalila do matky etc.cizojazyčný text

Itemcizojazyčný text jestliže by bába dlúho se párala aneb pomalu utrhovala a mátě dietěte omdlévala aneb bolest hlavy měla, tehdy vzieti v apatéce posilnění a dávati jí jako diambracizojazyčný text, diamuscumcizojazyčný text, diamargariton, confeo io degemis, diacina momumcizojazyčný text a jiné některé, kteréž pohotově mievají.

Itemcizojazyčný text zkušený kus, kdyby vždy luožko nechtělo odjíti: Vezmi routy, jablečníku, brotanu, černobýle, květu liliového, každého hrst, naliti na to oleje dřevěného, což by mohlo

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).