Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D3rD3vD4rD4vE1rE1vE2rE2vE3r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

tom omáčejíc bavlnu přikládati, potomť se upevní.

Itemcizojazyčný text jiná věc k témuž: Vezmi gales tlučený, balaustiecizojazyčný text, nucis cipressicizojazyčný text, mastix, bielé kadidlo, vařiti to spolu u vodě a v tom omáčejíc bavlnu přikládati. Ale vždy pomni, aby nejprvé tam vpraveno bylo.

Itemcizojazyčný text jestliže by ženě po porodu matka vyšla a tak zuostávala, tehdy vzíti ořechuo cypryšových, ruože, balaustiecizojazyčný text, spica nardicizojazyčný text, šešelin žaludových, listu nyšpulového, jabloňového, listu planých trnek, vařiti to všecko v vodě dešťové aneb u vodě, v kteréž by několikrát ocel horkú zahasili, a hned v tom omáčejíc húbu aneb bavlnu, i napařiti matku. Potom vzieti bielého kadidla, mastixu, bolum Armenicizojazyčný text, akštýnu, ruože, ztlúci to na prach a smiesiti i posýpati tiem prachem matky, dokudž ještě teplá jest, vpraviti ji zase. Pakli by velmi pooteklé bylo, tehdy spustiti neprané máslo s vínem a tiem pomažíc vpraviti zase. A bylo-li by potřebie, po vpravení vsaditi na každém boku jednu baňku tam dole na slabinách, ale musíť žena znak ležeti, aby zadek obvýšně byl při tom vpravování.

Itemcizojazyčný text přihází se také, že ženě po porodu pupek vyjde ven, tehdy přivázati tenkým šátkem a, vezmúc bielek vaječný a bielé kadidlo, smiesiti to spolu, aby bylo jako med tekúcí, i naplniti tiem pupek vnitř i zevnitř pomazati a tepruv zavázati.

Itemcizojazyčný text přihází se někdy po těžkém porodu pruotrž ženám, tehdy vpravě zase ty věci, kteréž by ven vyšly, jakož již oznámeno jest, potom učiniti dvě malé jako poduštičky na stranách z šatu, i přiložiti na všecko tento flastr: Vezmi svalníku, kořene paličkového, krámského kmínu, každého jeden lot, mastixu, skořice, sanguis draconiscizojazyčný text, každého puol lotu, sádla nedvězieho šest lotů, ztlúci ono všecko na prach a spustiti spolu na ohni, přidati terebentinicizojazyčný text tři loty, vosku tři loty i udělati flastr a roztah…torzovité slovo […]text doplněný editorem[64]seříznutý poslední řádek není čitelný

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).