Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

Když by se přihodilo, že by dietě sehnutýma nohama a kolénkoma vycházelo, tehdy bába rovně též má učiniti a vpraviti, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Přihodilo-li by se, že by jednu ručičku dítě při porodu vně mělo, tehdy bába musí za raménko dietě vzíti a rukú obrátiti. Neb bude-li jinak chtieti napraviti, tehdy ruku jemu zláme aneb o život dietě připraví.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Též kdyby oběma rukama nejprvé vycházelo, musí bába za raménka dietě vzieti a ruce pomalu zpraviti doluov, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Toto všecko nepřirozený porod jest a nebezpečný, protož bába musí při tom rozumná a zkušená býti, aby připomáhala dietěti hlavú doluov a vždy na to pomněti, olej liliový aneb sádlo husí při sobě mieti.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Přihodilo-li by se, že dietě ramenoma doluov zsehnutú hlavú vycházelo by, tu vždy musí bába pěkně zpravovati, aby hlava doluov tváří nahoru obrácena byla.

Též když by tváří doluov aneb prsoma obráceno bylo, učiniti musí.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Porod tento jest nepřirozený a nebezpečný, protož jestli možné, vždy bába má pilnost mieti, aby připomáhala. A mátě jestli čerstvá, raditi jí, aby lehla znak a pomalu se válela, pro obrácení dietěte.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Pakli by dietě břichem doluo a tváří, nohama pak nahoru a rukama obráceno bylo, tehdy má bába lehky dietě obrátiti k boku mateřinému a učiniti tak, jakž již oznámeno jest, neb takový nepřirozený porod jest velmi nebezpečný.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Pakli dětí dvé bližňat a viece než jedno bylo hlavama doluov, to přirozený porod jest, již bába musí jednomu za druhým připomáhati.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Pakli by dvé bližňat bylo nohama doluov obrácených, tu též musí pilnost mieti a připomáhati rozličným obyčeji, jakož nahoře oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

Pakli dvé bližňat bude jedno hlavú doluov a druhé nahoru, tehdy nejprvé tomu připomoci ven, kteréž hlavú doluov, a potom druhému pomáhati, aby mohlo hlavú též obráceno býti, aneb po nohách, jakož prvé oznámeno jest.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).