Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná

Mladá Boleslav: Klaudyán, Mikuláš, 1519. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 G 524, A1r–F4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik elektronické edice byl podpořen Výzkumnou infrastrukturou pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz).

<<<<<D3vD4rD4vE1rE1vE2rE2vE3rE3v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

Osmý rozdiel vypravuje o potracení dietěte a o příčinách a znameních potracení, kterak také to všecko předjíti by se mělo.

Potracení dietěte nic jiného nenie, než plodu před časem vyjitie. A to se stává mnohým obyčejem a z rozličných příčin. Někdy prvé, než duše plod přijme. Někdy druhého, třetieho nebo čtvrtého měsiece. Někdy přes polovicy bude, aneb pátého, šestého a sedmého měsiece. A jakož řečeno, že z rozličných příčin to přichází. Ipokras a Avicena šíře to oznamují.

Nejprvé z příčiny matky, když vlhkostmi jest zkažená a odtud plzká nebo hladká, že nemuož dlúho plodu zadržeti.

Druhé, když matka nějaký nedostatek trpí, jako nežit, bradavici, vřed etc.cizojazyčný text

Třetie, když ty žíly aneb svazky, kterýmiž plod se drží a po nich pokrm přijímá, jsú klovatými vlhkostmi a lepkostmi zanečištěné i udusí a zalejí plod.

Čtvrté, když žena těžký kámen v ledví nebo v měchýři mievá.

Páté, když žena má tu nemoc, kteráž latině slove tenasmoncizojazyčný text, ješto se vždy chce na potřebu, a nemuož.

Šesté, od přílišného kašle, a těžkého.

Sedmé, když by na ženu třetí nebo čtvrtý měsiec jejie přirozená nemoc přišla. Než první, druhý, třetí i čtvrtý měsiec když by přišla, ne tak škodí, jakož se při některých ženách přihází, ale zřiedka.

Osmé proto, když žena krev pouští žilami nebo baňkami, ač kdyby potřeba kázala a lékař uznal, muož to učiniti.

Deváté, když žena prudké počištěnie přijímala by.

Desáté, když červená nemoc nebo ouplavice na ženu těhotnú přišla.

Jedenácté, když žena v těhotnosti příliš smilná jest a toho následuje, přičemž by pokoj měla mieti.

Dvanácté pro to, když žena nemá co jiesti a dlúho hlad trpie, a zvláště toho, což by se jí zachtělo.

Třinácté, když žena v těhotnosti se přejiedá anebo přepíjí.

Čtrnácté, když luožko, v kterémž plod leží, se pohne a někdy roztrhne, tehdy hotové potracenie.

Patnácté od přílišné studenosti a také od přílišné

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).